کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8075310 مناقصه تخلیه و حمل و بارگیری نخاله های ساختمانی از سطح شهر و ایستگاه های موقت به دائم استان اردبیل 1403/03/20 1403/03/24
8075042 مناقصه خرید، عمل و تحویل 4300 تن نمک غیر خوراکی استان اردبیل 1403/03/20 1403/03/23
8066468 مناقصه تکمیل بهسازی و ساماندهی رودخانه استان اردبیل 1403/03/17 1403/03/21
8065937 مناقصه سیستم روشنایی تقاطع غیر همسطح بسیه استان اردبیل 1403/03/17 1403/03/22
8065884 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل بهسازی و ساماندهی رودخانه نوران چای اردبیل استان اردبیل 1403/03/16 1403/03/21
8065590 مناقصه عمومی یک مرحله ای سیستم روشنایی تقاطع غیر همسطح استان اردبیل 1403/03/16 1403/03/22
8053968 مناقصه واگذاری نیروهای عجمی انجام امور خدمات شهری استان اردبیل 1403/03/13 1403/03/16
8039181 مناقصه آماده سازی معابر شهری ماملی استان اردبیل 1403/03/09 1403/03/16
8028442 مناقصه همسطح سازی آرامستان بهشت زهرا میراشرف و سایر آرامستانهای داخل شهر استان اردبیل 1403/03/07 1403/03/10
8028122 مناقصه تکمیل و تجهیز ساختمان اداری سازمان استان اردبیل 1403/03/07 1403/03/12
8028118 مناقصه تهیه و نصب دیوار پیش ساخته بتنی برای کارخانجات آسفالت استان اردبیل 1403/03/07 1403/03/10
8008857 مناقصه بازسازی و ترمیم مزار شهدای گمنام و محوطه آن استان اردبیل 1403/03/01 1403/03/05
7973715 مناقصه تهیه و اجرای برج نوری در محوطه آرامستان استان اردبیل 1403/02/26 1403/03/01
7969503 مناقصه اجرای فنس جهت ساماندهی وانت بارهای میوه فروش سطح شهر استان اردبیل 1403/02/25 1403/02/30
7968680 مناقصه اجرای فنس جهت ساماندهی وانت بارهای میوه فروش سطح شهر استان اردبیل 1403/02/25 1403/02/30
7963907 مناقصه بهسازی میدان استان اردبیل 1403/02/24 1403/02/29
7957439 مناقصه جدول گذاری و زیرسازی کندرو استان اردبیل 1403/02/23 1403/02/26
7934304 مناقصه احداث سازه و پوشش سقف کارخانجات آسفالت استان اردبیل 1403/02/19 1403/02/24
7905759 مناقصه تهیه و نصب تابلوی راهنمای مسیر و پایه چراغ راهنمایی و رانندگی استان اردبیل 1403/02/11 1403/02/19
7905756 مناقصه اجرای زیر سازی زمین فوتبال استان اردبیل 1403/02/11 1403/02/17
صفحه 1 از 80