کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7412469 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای زیرسازی زمین فوتبال یادگار امام(تجدیدی) استان اردبیل 1402/09/16 1402/09/22
7402590 مناقصه شناسایی و جذب سرمایه گذار - پروژه تجاری و خدماتی استان اردبیل 1402/09/14 رجوع به آگهی
7360040 مناقصه عمومی یک مرحله ای حصارکشی (فنس کشی) اطراف پارک جیرال استان اردبیل 1402/09/01 1402/09/05
7358739 مناقصه حصارکشی (فنس کشی) اطراف پارک استان اردبیل 1402/09/01 1402/09/05
7354033 مناقصه شناسایی جذب سرمایه گذار - پروژه ساخت و نصب غرفه و احاث بازارچه در سطح شهر جه عرضه میوه در راستای ساماندهی وانت بارها استان اردبیل 1402/08/30 رجوع به آگهی
7345823 مناقصه شناسایی و جذب سرمایه گذار - پروژه تجاری و خدماتی بدنه آرامستان استان اردبیل 1402/08/28 رجوع به آگهی
7296320 مناقصه هدایت آبهای سطحی استان اردبیل 1402/08/22 1402/08/25
7296162 مناقصه تهیه و اجرای سیستم روشنایی زمین ورزشی استان اردبیل 1402/08/22 1402/08/25
7295592 مناقصه شناسایی و جذب سرمایه گذار - پروژه تجاری و خدماتی استان اردبیل 1402/08/21 رجوع به آگهی
7292868 مناقصه تهیه و اجرای سیستم روشنایی زمین ورزشی گلخانه استان اردبیل 1402/08/21 1402/08/25
7292854 مناقصه عمومی یک مرحله ای هدایت آبهای سطحی استان اردبیل 1402/08/21 1402/08/25
7289734 مناقصه شناسایی و جذب سرمایه گذار - پروژه تجاری و خدماتی استان اردبیل 1402/08/20 رجوع به آگهی
7285109 مناقصه سامانه کارت بلیط الکترونیکی ناوگان حمل و نقل درون شهری استان اردبیل 1402/08/18 1402/08/22
7282840 مناقصه سامانه کارت بلیط الکترونیکی ناوگان حمل و نقل درون شهری (اتوبوس و تاکسی) استان اردبیل 1402/08/17 1402/08/22
7280819 مناقصه تهیه و نصب درز انبساط مدولار تقاطع غیر همسطح استان اردبیل 1402/08/17 1402/08/21
7277984 مناقصه تهیه و نصب درز انبساط مدولار تقاطع غیر همسطح استان اردبیل 1402/08/16 1402/08/21
7268003 مناقصه واگذاری اجرای زیرسازی زمین فوتبال استان اردبیل 1402/08/14 1402/08/15
7260362 مناقصه اجرای زیرسازی زمین فوتبال استان اردبیل 1402/08/10 1402/08/15
7259326 مناقصه عمومی یک مرحله ای جدول گذاری،کف سازی و دیوارچینی پارک کوثر بلوک A,B,C استان اردبیل 1402/08/10 1402/08/16
7258390 مناقصه اجرای زیرسازی زمین فوتبال استان اردبیل 1402/08/10 1402/08/18
صفحه 1 از 78