مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تهیه تجهیزات و اجرای سیستم روشنایی 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه تجهیزات و اجرای سیستم روشنایی 1400/10/14 1400/10/18
مناقصه اجرای نمااجرای کامپوزیت 1400/10/08 1400/10/12
مناقصه اجرای نمای کامپوزیت پیشانی قرنیز تقاطع غیر همسطح 1400/10/06 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پارک 1400/10/05 1400/10/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید نصب و راه اندازی دوربین های مدار بسته ساختمان 1400/10/05 1400/10/09
مناقصه خرید و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته ساختمان 1400/10/04 1400/10/09
مناقصه تکمیل پارک 1400/10/04 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدماتی شهرداری بصورت حجمی 1400/09/17 1400/09/21
مناقصه واگذاری امور خدماتی شهرداری بصورت حجمی (نیروهای حجمی فصلی برای سال های ۱۴۰۰-۱۴۰۱) 1400/09/17 1400/09/21
مناقصه تهیه تجهیزات و اجرای سیستم روشنایی پل 1400/09/17 1400/09/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه تجهیزات و اجرای سیستم روشنایی پل گلمغان و ارجستان 1400/09/16 1400/09/20
مناقصه واگذاری تهیه تجهیزات و اجرای سیستم روشنایی پل 1400/09/10 1400/09/14
مناقصه رنگ آمیزی سطوح بتنی 1400/09/07 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات گلخانه ای و باغچه ای نگهداری نهاده های تولیدی گل وگیاه امورات نهالستان و انجام خدمات و کارهای اجرایی کارگاه زیبا 1400/08/30 1400/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل همسطح سازی قبور و بهسازی آرامستان 1400/08/30 1400/09/04
مناقصه رنگ آمیزی سطوح بتنی پل 1400/08/30 1400/09/03
مناقصه انجام خدمات گلخانه ای و باغچه ای نگهداری نهاده های تولیدی گل وگیاه و انجام خدمات و کارهای اجرایی کارگاه زیبا سازی سازمان 1400/08/30 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل همسطح سازی قبور و بهسازی آرامستان 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه رنگ آمیزی سطوح بتنی پل 1400/08/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 58