مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید تجهیزات لبه چسبان pvc پنج ایستگاه - اره فلکه - موتور برق - موتور الکتریکی سه فاز - دستگاه جوش TIG 1400/10/28 1400/10/30
مناقصه خرید تجهیزات لبه چسبان pvc پنج ایستگاه - اره فلکه - موتور برق - موتور الکتریکی سه فاز - دستگاه جوش TIG 1400/10/27 1400/10/30
مناقصه تکمیل مدرسه - آسفالت محوطه مدارس 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل مدرسه - آسفالت محوطه مدارس 1400/10/12 رجوع به آگهی
مناقصه دستگاه اسپلیت ۱۸۰۰۰ - تعداد ۵۸۰ دستگاه 1400/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه دستگاه اسپلیت ۱۸۰۰۰ - تعداد ۵۸۰ دستگاه 1400/09/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات 1400/09/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات 1400/09/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات (استند آموزشی آیفون تصویری کدینگ ـ منبع تغذیه DC ـ استند آموزشی چمدانی HMI ـ مجموع آموزشی 1200plc s7 و 1400/09/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید اسپلیت ۱۸۰۰۰ 1400/08/30 1400/09/03
مناقصه اسپلیت ۱۸۰۰۰ 1400/08/29 1400/09/03
مناقصه تکمیل مدرسه 1400/08/19 رجوع به آگهی
مناقصه صندلی امتحانی دسته دار-میز نیمکت ابتدایی دو نفره -صندلی معلم -میز معلم -وایت برد -صندلی راحتی -میز اداری -صندلی گردان-فایل چهار کشو فلزی -کمد بایگانی فلزی 1400/07/26 رجوع به آگهی
مناقصه صندلی امتحانی دسته دار-میز نیمکت ابتدایی دو نفره -صندلی معلم -میز معلم -وایت برد -صندلی راحتی -میز اداری -صندلی گردان 1400/07/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات 1400/04/10 1400/04/09
مناقصه خرید تجهیزات شامل دکوراتیو 1400/04/09 1400/04/09
مناقصه خرید تجهیزات (اسپلیت 1800) 1400/04/07 رجوع به آگهی
مناقصه اسپلیت 18000 1400/04/06 رجوع به آگهی
مناقصه خرید اسپلیت 1400/03/17 1400/03/19
مناقصه اسپلیت 1400/03/14 1400/03/19
صفحه 1 از 47