مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری خدمات سرویس، نگهداری و راهبری سیستم تأسیسات ساختمان ها 1400/09/09 1400/09/10
مناقصه واگذاری خدمات سرویس، نگهداری و راهبری سیستم تأسیسات ساختمان های شرکت 1400/09/08 1400/09/10
مناقصه خدمات سرویس، نگهداری و راهبری سیستم تأسیسات ساختمانهای شرکت 1400/09/07 1400/09/10
مناقصه خدمات تهیه، طبخ، حمل و توزیع غذای گرم جلسات 1400/04/22 1400/04/29
مناقصه واگذاری "امور خدماتی و پشتیبانی" 1399/11/06 1399/11/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی و پشتیبانی 1399/11/05 1399/11/08
مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی 1399/11/05 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات سرويس، نگهداری و راهبري سیستم تأسیسات ساختمان‌های شرکت 1399/06/01 1399/06/04
مناقصه واگذاری خدمات سرویس، نگهداری و راهبری سیستم ساختمان های شرکت 1399/05/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی و پشتیبانی 1398/10/08 1398/10/11
مناقصه نظارت و پایش منابع و مصارف آب در حوضه‌ آبریز 1398/10/07 1398/10/10
مناقصه واگذاری خدمات مشاور "راهبری پروژه تجهیز نقاط تحویل آب به ابزار اندازه گیری جریان در شبکه های آبیاری و زهکشی کشور" 1398/07/21 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات مشاوره راهبری پروژه تجهیز نقاط تحویل آب به ابزار اندازه گیری جریان در شبکه های آبیاری و زهکشی 1398/07/20 1398/07/23
مناقصه راهبری پروژه تجهیز نقاط تحویل آب به ابزار اندازه گیری جریان در شبکه های آبیاری و زهکشی کشور 1398/07/20 1398/07/23
مناقصه ارائه خدمات انجام سرویس, نگهداری و راهبری سیستم تاسیسات 1398/04/13 رجوع به آگهی
مناقصه ارائه خدمات انجام سرویس - نگهداری و راهبری سیستم تاسیسات 1398/04/12 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات مورد نیاز 1398/02/04 1398/02/09
مناقصه خرید خدمات مشاوره خدمات نظارت و بازرسی بر تولید کنتورهای هوشمند حجمی آب در کارخانه سازندگان کنتور 1397/10/26 1397/10/30
مناقصه خرید تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات 1397/08/14 1397/08/20
مناقصه انجام امور نظافت کلی و عمومی و انجام امور پذیرائی و آبدارخانه 1397/07/22 1397/07/28
صفحه 1 از 9