مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
ایجاد و توسعه معابر شهری 1397/10/15 رجوع به آگهی
ایجاد و توسعه معابر شهری 1397/10/12 رجوع به آگهی
ایجاد و توسعه فضای سبز 1397/09/24 رجوع به آگهی
اصلاحیه آگهی واگذاری ایجاد و توسعه فضای سبز شهر 1397/09/21 رجوع به آگهی
واگذاری ایجاد و توسعه فضای سبز 1397/09/21 1397/10/05
واگذاری ایجاد و توسعه فضای سبز 1397/09/18 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات نظافت معابر، جمع آوری و حمل زباله و همچنین نگهداری فضای سبز 1397/09/10 1397/09/20
واگذاری عملیات نظافت معابر، جمع آوری و حمل زباله و همچنین نگهداری فضای سبز 1397/09/03 1397/09/20
ایجاد و توسعه فضای سبز 1397/08/26 1397/09/10
واگذاری احداث فاز دوم ساماندهی ورودی شهر 1397/08/26 1397/09/10
صفحه 1 از 6