مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور خدمات شهری از جمله حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز، نظافت معابر شهری و جمع آوری و حمل زبا... 1396/07/25 رجوع به آگهی
عملیات اجرای آسفالت معابر 1395/11/10 1395/11/21
عملیات اجرای آسفالت معابر 1395/11/03 1395/11/21
واگذاری امور خدمات شهری از جمله حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز و... 1395/07/11 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدمات شهری از جمله حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز، نظافت معابر 1395/07/04 رجوع به آگهی
امور خدماتی خود اعم از نظافت شهر، آبیاری و نگهداری فضای سبز، رانندگی و سایر 1395/06/15 رجوع به آگهی
امور خدماتی خود اعم از نظافت شهر، آبیاری و نگهداری فضای سبز، رانندگی و سایر 1395/06/09 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدماتی 1395/06/08 رجوع به آگهی
واگذاری آسفالت معابر 1394/05/14 1394/05/24
واگذاری آسفالت معابر 1394/05/10 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 3