مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه، طبخ و توزیع غذای روزانه کارکنان خود 1399/04/11 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای روزانه کارکنان خود 1398/02/07 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه و طبخ و توزیع غذای روزانه کارکنان خود به مدت یک سال 1396/10/23 رجوع به آگهی
تهیه طبخ و توزیع غذای روزانه 1395/06/24 رجوع به آگهی
واگذاری نگهداری فضای سبز 1393/07/08 1393/07/14
واگذاری تدارک و توزیع غذای روزانه کارکنان 1392/12/06 1392/12/11
صفحه 1 از 1