کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8098833 مناقصه خرید یک دستگاه زمین شوی صنعتی سرنشین دار استان خراسان رضوی 1403/03/24 1403/04/02
8098555 مناقصه واگذاری ابنیه و تاسیسات مرتبط جهت امورات ساختمانی استان خراسان رضوی 1403/03/24 1403/04/10
8095172 مناقصه خرید سره جوش دستگاه برش هیدرولیکی هیدرام استان خراسان رضوی 1403/03/23 رجوع به آگهی
8070302 مناقصه خرید تعداد 198 آیتم انواع ابزارهای دستی مورد نیاز خود (شامل انواع آچار تخت، آچار فرانسه، بکس، دسته بکس، جغجغه، پیچگوشتی، انبردست، گیره رومیزی و ...) استان خراسان رضوی 1403/03/19 1403/04/02
8062415 مناقصه تامین کنندگان 8600 کیلوگرم آستر و 3894 کیلوگرم تینر آستر عامل چسبندگی استان خراسان رضوی 1403/03/16 1403/03/19
8061648 مناقصه واگذاری ابنیه و تاسیسات مرتبط جهت امورات ساختمانی استان خراسان رضوی 1403/03/16 رجوع به آگهی
8061426 مناقصه خرید یک دستگاه زمین شوی صنعتی سرنشین دار استان خراسان رضوی 1403/03/16 1403/03/26
8055538 مناقصه تأمین متریال و ماشین کاری مجموعه های سیستم انتقال بدنه هایما S5 استان خراسان رضوی 1403/03/13 1403/03/27
8054985 مناقصه خرید جک دو ستون هیدرولیک 3/5 تن استان خراسان رضوی 1403/03/13 1403/03/17
8054302 مناقصه خرید انبرکامل دستگاه جوش گازکربنیک 200 امبر هواخنک 4 متری استان خراسان رضوی 1403/03/13 رجوع به آگهی
8044457 مناقصه خرید اقلام دستگاه پیچ جوش تاکر استان خراسان رضوی 1403/03/10 رجوع به آگهی
8040578 مناقصه تامین تعداد 7003 جفت کفش ایمنی در سایزهای مختلف استان خراسان رضوی 1403/03/09 1403/03/20
8040545 مناقصه تعداد 9 آیتم انواع روغن و گریس استان خراسان رضوی 1403/03/09 1403/03/20
8030103 مناقصه تامین متریال و ماشین کاری مجموعه های سیستم انتقال بدنه هایما S5 استان خراسان رضوی 1403/03/07 1403/03/17
8017588 مناقصه خرید انواع ابزارهای دستی مورد نیاز خود (شامل انواع آچار تخت، آچار فرانسه، بکس، دسته بکس، جغجغه، پیچگوشتی، انبردست، گیره رومیزی و...) استان خراسان رضوی 1403/03/05 1403/03/19
8016867 مناقصه خرید تعداد 126000 عدد سنباده پشت کرکی گرد 125 میلیمتر 5 سوراخه گرید 60 -طراحی، تامین، نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر تراکمی دو پارچه هوا خنک 200 تن تبرید واقعی استان خراسان رضوی 1403/03/05 1403/03/17
8004429 مناقصه خرید تعداد 9 آیتم انواع روغن و گریس مورد نیاز استان خراسان رضوی 1403/02/31 1403/03/12
8004402 مناقصه خرید کفش ایمنی در سایزهای مختلف استان خراسان رضوی 1403/02/31 1403/03/12
7984594 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : - خرید 6 آیتم انواع شیر برقی -انتخاب پیمانکار در خصوص PMها سلول ها و تجهیزات و پست های برق2720 و K7132 به مدت سه سال استان خراسان رضوی 1403/02/29 رجوع به آگهی
7950935 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل: خرید 6 آیتم انواع شیر برقی - انتخاب پیمانکار در خصوص PM ها، سلول ها و تجهیزات و پست های برق 20 KV و 132 KV به مدت سه سال استان خراسان رضوی 1403/02/20 1403/02/30
صفحه 1 از 119