مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور راهبری ماشین های اداری 1397/11/30 1397/12/04
واگذاری حجمی اداره امور انبار نفت 1397/11/30 1397/12/04
واگذاری امور بهره برداری از جایگاه های مرزی 1397/11/29 رجوع به آگهی
واگذاری امور بهره برداری از جایگاه های مرزی 1397/11/29 رجوع به آگهی
واگذاری امور راهبری ماشین های اداری 1397/11/28 1397/12/04
واگذاری حجمی اداره امور انبار نفت 1397/11/28 1397/12/04
واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان 1397/11/03 رجوع به آگهی
واگذاری حجمی اداره امور انبار نفت 1397/11/02 1397/11/08
واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان 1397/11/01 رجوع به آگهی
واگذاری حجمی اداره امور انبار نفت منطقه 1397/10/30 1397/11/08
صفحه 1 از 29