مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری حجمی سوختگیری هواپیمایی 1398/01/20 رجوع به آگهی
واگذاری امور راهبری ماشین های اداری 1398/01/19 1398/01/20
واگذاری امور راهبری ماشین های اداری 1398/01/18 1398/01/20
واگذاری امور راهبری ماشین های اداری منطقه 1398/01/18 1398/01/20
واگذاری حجمی سوختگیری هواپیمایی 1398/01/18 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی منطقه 1397/12/27 1398/01/07
واگذاری امور بهره برداری از جایگاه های مرزی 1397/12/14 رجوع به آگهی
واگذاری امور بهره برداری از جایگاه های مرزی 1397/12/12 1397/12/26
واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی منطقه 1397/12/05 1397/12/08
واگذاری امور راهبری ماشین های اداری 1397/11/30 1397/12/04
صفحه 1 از 30