مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات آماده سازی و زیرسازی معابر پلاک 1392/10/24 1392/10/26
واگذاری عملیات آماده سازی و زیرسازی معابر 1392/10/17 1392/10/26
اجاره جایگاه CNG 1392/09/26 1392/10/03
واگذاری اجاره جایگاه CNG 1392/09/19 1392/09/28
واگذاری ادامه تکمیل و آماده سازی انجام عملیات خاکی و زیرسازی معابر شهرک 1392/09/05 1392/09/07
اجاره جایگاه CNG 1392/09/02 1392/09/11
واگذاری تکمیل و آماده سازی انجام عملیات خاکی و زیرسازی معابر شهرک 1392/08/28 1392/09/07
واگذاری تکمیل و آماده سازی انجام عملیات خاکی و زیرسازی معابر شهرک 1392/08/18 1392/08/20
واگذاری تکمیل و آماده سازی انجام عملیات خاکی و زیرسازی معابر شهرک 1392/08/11 1392/08/20
واگذاری عملیات احداث ساختمان با اسکلت بتنی 1392/07/22 1392/07/24
صفحه 5 از 12