کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7371541 مناقصه سرمایه گذاری در پروژه های: - پروژه زمین تنیس با نوع طرح BOLT و BOT به متراژ 3312 مترمربع - پروژه مجموعه ورزشی نوع طرح مشارکت مدنی به متراژ 3200 مترمربع استان فارس 1402/09/05 رجوع به آگهی
7367352 مناقصه پروژه احداث پل عابر پیاده روبروی ایستگاه استان فارس 1402/09/04 1402/09/08
7366920 مناقصه پروژه عملیات رنگ آمیزی تک لبه های بتنی و سطوح فلزی استان فارس 1402/09/04 1402/09/08
7366850 مناقصه پروژه حوضچه بتنی لوله گذاری استان فارس 1402/09/04 1402/09/08
7364517 مناقصه پروژه احداث پل عابر پیاده روبروی ایستگاه راه آهن استان فارس 1402/09/02 1402/09/08
7364110 مناقصه عملیات رنگ آمیزی تک لبه های بتنی و سطوح فلزی استان فارس 1402/09/02 1402/09/08
7362777 مناقصه پروژه حوضچه بتنی لوله گذاری استان فارس 1402/09/02 1402/09/08
7362752 مناقصه پروژه تکمیل محوطه سازی پارک استان فارس 1402/09/02 1402/09/08
7362722 مناقصه پروژه احداث پل عابر پیاده روبروی استان فارس 1402/09/02 1402/09/08
7343668 مناقصه واگذاری پروژه آبنمای کف خشک موزیکال پارک استان فارس 1402/08/27 1402/09/01
7343662 مناقصه پروژه لوله گذاری استان فارس 1402/08/27 1402/09/01
7343656 مناقصه واگذاری پروژه احداث رفوژ میانی اتوبان استان فارس 1402/08/27 1402/09/01
7343232 مناقصه اجرای پروژه احداث بلوار 45 متری استان فارس 1402/08/27 1402/09/01
7310637 مناقصه اجرای پروژه احداث بلوار 45 متری استان فارس 1402/08/25 1402/09/01
7310495 مناقصه واگذاری پروژه آبنمای کف خشک موزیکال پارک استان فارس 1402/08/25 1402/09/01
7310423 مناقصه پروژه لوله گذاری استان فارس 1402/08/25 1402/09/01
7310418 مناقصه واگذاری پروژه لوله گذاری استان فارس 1402/08/25 1402/09/01
7310405 مناقصه واگذاری پروژه احداث رفوژ میانی اتوبان استان فارس 1402/08/25 1402/09/01
7300488 مناقصه پروژه اجرای خط انتقال اب به بوستان ها و فضای سبز استان فارس 1402/08/23 1402/08/24
7291593 مناقصه خرید تابلو و علائم راهنمایی و رانندگی جهد نصب در سطح منطقه استان فارس 1402/08/21 1402/08/23
صفحه 1 از 44