مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث مرکز معاینه فنی خودرو سبک در محدوده شهر 1397/10/15 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات شهری و خدمات فضای سبز سطح شهر 1397/09/18 1397/09/18
امورات خدمات شهر و نگهداری فضای سبز به صورت حجمی 1397/09/11 1397/09/18
اجرای پروژه تکمیل مخزن آب 1000 مترمکعبی 1397/07/21 رجوع به آگهی
اجرای آسفالت ریزی معابر و خیابان های سطح شهر 1397/07/21 1397/07/22
اجرای پروژه تکمیل مخزن آب 1000 مترمکعبی 1397/07/10 1397/07/19
فراخوان اجرای آسفالت ریزی معابر و خیابان های سطح شهر 1397/07/10 1397/06/21
تکمیل مخزن آب 1000 مترمکعبی 1397/07/03 1397/07/10
تهیه آسفالت و آسفالت ریزی 1397/07/03 1397/07/10
اجرای پروژه تکمیل مخزن آب 1000 مترمکعبی 1397/06/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 28