مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه پروژه احداث مجتمع رفاهی و سرویس بهداشتی- نمازخانه ورودی 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه احداث مجتمع رفاهی و سرویس بهداشتی- نمازخانه ورودی شهر 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه پیاده سازی دوربین های مدار بسته سطح شهر 1400/07/18 1400/07/25
مناقصه اجرای اسفالت ریزی و روکش و ترمیم و لکه گیری معابر و خیابان های سطح شهر 1400/07/04 1400/07/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای پیاده سازی دوربین های مدار بسته سیستم نظارتی تصویری سطح شهر شازند از نوع ایرانی 1400/06/18 1400/06/25
مناقصه آسفالت ریزی و روکش و ترمیم و لکه گیری معابر خیابان های سطح شهر 1400/06/11 1400/06/18
مناقصه احداث ساختمان تجاری 1400/06/10 1400/06/17
مناقصه احداث ساختمان تجاری 1400/06/10 1400/06/17
مناقصه اجرای پروژه کندمان اسفالت با دستگاه ورتکن و اسفالت ریزی خیابان های سطح شهر 1400/05/05 1400/05/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای خریداری قیر 1400/03/23 1400/03/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای روکش اسفالت ناکارامد خیابان ها و معابر سطح شهر 1400/03/23 1400/03/30
مناقصه اجرای پخش و لکه گیری و آسفالت ریزی معابر و خیابان 1400/03/23 1400/03/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای کندمان اسفالت با دستگاه ورتکن و اسفالت ریزی خیابان های سطح شهر 1400/03/23 1400/03/30
مناقصه کندمان اسفالت با دستکاه ورتکن و آسفالت ریزی خیابان ها 1400/02/28 1400/03/04
مناقصه اجرای روکش اسفالت ناکارآمد خیابان ها و معابر شهر 1400/02/28 1400/03/04
مناقصه اجرای پخش و لکه گیری و آسفالت ریزی معابر و خیابان 1400/02/28 1400/03/04
مناقصه پیاده سازی دوربین های مدار بسته سطح شهر 1400/02/22 1400/02/29
مناقصه خریداری قیر 1400/02/22 1400/02/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای امورات خدمات شهری 1400/02/13 1400/02/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای امورات نگهداری خدمات فضای سبز 1400/02/13 1400/02/20
صفحه 1 از 19