مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه فضای و پارک های عمومی 1398/09/09 1398/09/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه و بهبود حمل و نقل شهری 1398/09/09 1398/09/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه و بهبود حمل و نقل شهری 1398/08/18 1398/08/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه فضای سبز و پارک های عمومی 1398/08/18 1398/08/20
بازسازی خسارات ناشی از سیل به جمع آوری آبهای سطحی 1398/07/24 1398/07/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی خسارات ناشی از سیل به دیوار حایل محوطه گردشگری 1398/07/24 1398/07/28
واگذاری نیروهای خدماتی امور مربوط تنظیف و فضای سبز 1398/07/22 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدماتی 1398/07/17 1398/07/20
پروژه ایجاد و توسعه فضای سبز و پارکهای عمومی شهر -توسعه و بهبود شبکه حمل و نقل درون شهری 1398/07/09 1398/07/10
واگذاری پروژه های بازسازی خسارت ناشی از سیل و جمع اوری و دفع آب های سطحی - بازسازی خسارت از سیل به د... 1398/07/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6