مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات سالن شهید شاهینی شهر برازجان و احداث سرویس بهداشتی طبق نقشه ها... 1398/10/04 1398/10/04
تکمیل مجتمع 1398/10/03 1398/10/04
خرید و نصب تجهیزات سیستم های صوتی و تصویری و پرده و صندلی 1398/08/30 1398/09/02
خرید و نصب سیستم سرمایش با مشخصات پیوست 1398/08/30 1398/09/02
تکمیل مجتمع شهر-خرید و نصب سیستم سرمایش 1398/08/29 1398/08/30
بکارگیری نیروهای شرکتی اداره کل 1398/03/08 1398/03/13
بکارگیری تعداد 17 نفر نیروی شرکتی(کارگری) 1398/03/07 رجوع به آگهی
بکارگیری تعداد 17 نفر نیروی شرکتی (کارگری) 1398/03/05 رجوع به آگهی
بکارگیری نیروهای شرکتی سال 98 1398/02/19 رجوع به آگهی
بکارگیری تعداد 17 نفر نیروی شرکتی ( کارگری ) 1398/02/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4