مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای کرایه سرویس های اداری امور مالیاتی شهر و استان تهران 1399/01/24 1399/01/28
مناقصه خرید مانیتور امور مالیاتی 1398/03/21 1398/03/26
مناقصه خرید سوئیچ 1398/03/21 1398/03/26
مناقصه خرید کامپیوتر -خرید چاپگر 1398/03/21 1398/03/25
مناقصه خرید مانیتور 1398/02/30 1398/03/04
مناقصه خرید سرور 1398/02/29 1398/02/31
مناقصه خرید سرور 1398/02/28 1398/02/31
مناقصه خرید کامپیوتر امور مالیاتی شهر و استان 1398/02/26 1398/02/29
مناقصه خرید چاپگر امور مالیاتی شهر و استان 1398/02/25 1398/02/28
مناقصه خرید کامپیوتر امور مالیاتی 1398/02/25 1398/02/29
مناقصه کرایه سرویس های اداری 1398/01/27 1398/02/02
مناقصه بهسازی و استحکام بخشی ساختمان 1397/11/18 1397/11/28
مناقصه بازسازی ساختمان 1397/11/11 رجوع به آگهی
مناقصه بازسازی ساختمان 1397/11/10 1397/11/15
مناقصه سرویس های اداری 1397/01/27 1397/01/30
مناقصه تامین پایه VERSIV-STAND 1396/05/24 رجوع به آگهی
مناقصه تامین ماژول پچ کورد 1396/05/24 رجوع به آگهی
مناقصه تامین رید کنترلر 1396/05/21 رجوع به آگهی
مناقصه تامین سوییچ 1396/05/21 رجوع به آگهی
مناقصه cisco switch 1396/05/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 20