مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام امور نگهداری فضای سبز، تنظیف، حراست و تامین راننده 1399/02/24 1399/02/28
واگذاری انجام امور نگهداری فضای سبز، تنظیف، حراست و تامین راننده بصورت حجمی 1399/02/11 رجوع به آگهی
انجام امور نگهداری فضای سبز، تنظیف، حراست و تامین راننده بصورت حجمی 1399/02/04 رجوع به آگهی
واگذاری انجام امور نگهداری فضای سبز، تنظیف، حراست و تامین راننده به صورت حجمی 1398/02/19 رجوع به آگهی
واگذاری انجام امور نگهداری فضای سبز، تنظیف، حراست و تامین راننده به صورت حجمی 1398/02/19 رجوع به آگهی
واگذاری انجام امور نگهداری فضای سبز، تنظیف، حراست و تامین راننده به صورت حجمی 1398/02/12 رجوع به آگهی
جدول کاری, زیرسازی و آسفالت معابر 1397/10/29 1397/11/06
جدول کاری, زیرسازی و آسفالت معابر 1397/10/11 رجوع به آگهی
واگذاری جدول گذاری با جدول پیش ساخته، زیرسازی و آسفالت خیابان ها 1397/10/11 1397/10/18
واگذاری جدول گذاری با جدول پیش ساخته، زیرسازی و آسفالت خیابان ها 1397/10/04 1397/10/18
صفحه 1 از 2