کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7370115 مناقصه طرح شیرین سازی و انتقال آب استان کرمان 1402/09/05 رجوع به آگهی
7295947 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان و واحدهای تابعه در استان استان کرمان 1402/08/21 1402/08/25
7279550 مناقصه انتخاب پیمانکار انجام خدمات پشتیبانی استان کرمان 1402/08/16 1402/08/24
7275106 مناقصه انتخاب پیمانکار انجام خدمات پشتیبانی استان کرمان 1402/08/15 1402/08/24
7236872 مناقصه انتخاب پیمانکار پروژه مرمت و بازسازی خط لوله آب بند انحرافی استان کرمان 1402/08/04 1402/08/08
7236261 مناقصه انتخاب پیمانکار پروژه مرمت و بازسازی خط لوله آب بند انحرافی استان کرمان 1402/08/04 1402/08/08
7233031 مناقصه پروژه مرمت و بازسازی خط لوله آب بند انحرافی استان کرمان 1402/08/03 1402/08/08
7229751 مناقصه انتخاب پیمانکار پروژه مرمت و بازسازی خط لوله آب بند انحرافی استان کرمان 1402/08/03 1402/08/08
6814260 مناقصه اجرای عملیات رپرگذاری تعدادی از رودخانه ها استان کرمان 1402/04/28 1402/04/29
6812802 مناقصه اجرای عملیات رپرگذاری تعدادی از رودخانه ها استان تهران، استان کرمان 1402/04/27 1402/04/29
6808857 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات رپرگذاری تعدادی از رودخانه های رودبار ،ریگان،وکهنوج در استان کرمان استان کرمان 1402/04/26 1402/04/29
6808717 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی لایروبی رودخانه های روستاهای بهشتی و بادیز شهرستان زرند و رودخانه های شهرستان های قلعه گنج، رودبار جنوب،کهنوج و استان کرمان 1402/04/26 1402/04/28
6792289 مناقصه خدمات مهندسی مرحله سوم عملیات اجرایی لایروبی بخشی از رودخانه ها استان کرمان 1402/04/22 1402/04/28
6789367 مناقصه واگذاری عملیات اجرائی لایروبی بخشی از رودخانه ها استان کرمان 1402/04/21 1402/04/28
6786224 مناقصه عملیات احداث پل خاص جاده جایگزین استان تهران، استان کرمان 1402/04/20 1402/04/21
6785726 مناقصه عملیات احداث پل خاص جاده جایگزین رابر در محدوده مخزن سد استان کرمان 1402/04/20 1402/04/21
6784628 مناقصه واگذاری عملیات احداث پل خاص جاده استان تهران 1402/04/20 1402/04/21
6781290 مناقصه عملیات احداث پل خاص جاده استان کرمان 1402/04/19 1402/04/21
6734299 مناقصه بررسی نحوه استفاده از اینترنت اشیاء (IOT) در بهره برداری از مخازن سدها و سیستم استان کرمان 1402/04/07 رجوع به آگهی
6723035 مناقصه انتخاب پیمانکار عملیات اجرائی لایروبی استان کرمان 1402/04/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 44