مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5993125 مناقصه انتخاب پیمانکار انجام خدمات تامین خودرو با راننده موردنیاز 1401/09/07 1401/09/13
5992324 مناقصه انجام خدمات تامین خودرو با راننده 1401/09/07 1401/09/13
5985014 مناقصه انتخاب پیمانکار انجام خدمات تامین خودرو با راننده مورد نیاز 1401/09/06 1401/09/13
5981059 مناقصه انتخاب پیمانکار انجام خدمات تامین خودر و با راننده مورد نیاز 1401/09/05 1401/09/13
5978961 مناقصه انجام خدمات پشتیبانی 1401/09/03 1401/09/25
5978188 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان و واحدهای تابعه در استان 1401/09/02 1401/09/05
5974628 مناقصه انتخاب پیمانکار انجام خدمات پشتیبانی 1401/09/02 1401/09/25
5962327 مناقصه واگذاری تکمیل گلزار شهدا 1401/08/29 1401/09/02
5961547 مناقصه تکمیل گلزار شهدا 1401/08/28 1401/09/02
5955755 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل گلزار شهدا 1401/08/25 1401/09/02
5907594 مناقصه اجرای شبکه بیست کیلو ولت برق رسانی به تصفیه خانه 1401/08/11 1401/08/14
5895644 مناقصه اجرای شبکه بیست کیلو ولت برق رسانی به تصفیه خانه آب شرب 1401/08/08 1401/08/14
5895019 مناقصه اجرای شبکه بیست کیلو ولت برق رسانی به تصفیه خانه آب شرب شهر 1401/08/08 1401/08/14
5864061 مناقصه تکمیل گلزار شهدای جا به جا شده از مخزن سد 1401/08/04 1401/08/11
5848823 مناقصه تکمیل گلزار شهدا 1401/08/03 1401/08/11
5778303 مناقصه انجام خدمات پشتیبانی 1401/07/20 1401/07/27
5773883 مناقصه انتخاب پیمانکار انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز 1401/07/19 1401/07/27
5771076 مناقصه انتخاب پیمانکار انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز 1401/07/18 1401/07/27
5672694 مناقصه انجام خدمات بروزرسانی شبکه پایش کیفی منابع آب و آلایندههای آن و تجزیه و تحلیل آنالیزها با داده های موجود 1401/06/19 1401/06/22
5667864 مناقصه انجام خدمات بروزرسانی شبکه پایش کیفی منابع آب و آلاینده های آن و تجزیه و تحلیل آنالیزها با داده های موجود در سطح استان 1401/06/17 1401/06/22
صفحه 1 از 40