مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مشارکت در ساخت طرحهای خود 1398/10/21 رجوع به آگهی
مشارکت در ساخت طرح های خود 1398/10/21 رجوع به آگهی
فراخوان عمومی دعوت به مشارکت در ساخت - طرح مجتمع تجاری، اداری و ورزشی مساحت زمین طرح طبق سند 1675/8... 1398/09/23 1398/10/01
شناسایی و پیش ارزیابی متقاضیان در امر سرمایه گذاری خرید وضع موجود (ابنیه، تاسیسات و تجهیزات) ساخت (ب... 1398/09/09 رجوع به آگهی
شناسایی و پیش ارزیابی متقاضیان در امر سرمایه گذاری خرید وضع موجود (ابنیه، تاسیسات و تجهیزات) ساخت، ت... 1398/08/11 رجوع به آگهی
مشارکت در طرح بهسازی و تجهیز پارک آبی به روش B.O.L.T 1398/06/13 1398/06/26
بهسازی و تجهیز پارک به روش B.O.L.T 1398/06/13 رجوع به آگهی
طرح مجتمع تجاری و پارکینگ عمومی ـ طرح مجموعه ورزشی، رستوران و پارکینگ ـ طرح احداث، تجهیز، راه اندازی... 1398/04/17 رجوع به آگهی
مشارکت در ساخت طرح های خود (طرح فاز 2 مجموعه ورزشی ـ طرح تکمیل عملیات اجرا و راه اندازی مجموعه تفریح... 1398/04/01 رجوع به آگهی
طراحی، ساخت و بهره برداری از زمین اسکیت- - طراحی، ساخت و بهره برداری از قطعه زمین استاندارد مینی گلف 1398/02/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7