مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مشارکت در ساخت طرح های سرمایه گذاری و زیرساختی خود واقع در مجموعه نمایشگاههای بین المللی 1399/10/01 1399/10/09
واگذاری امر ساماندهی توزیع بار حوزه خوار و بار به روش D.B.O.L.T طراحی، ساخت، بهره برداری، اجاره و ان... 1399/05/22 1399/06/01
طرح پارکینگ زیرزمینی و بازار با کاربری تجاری و پارکینگ - طرح مجتمع تجاری - درمانی با کاربری تجاری و... 1399/05/21 1399/05/29
تکمیل و تجهیز پایانه جدید 1399/05/19 رجوع به آگهی
طرح پارکینگ با کاربری تجاری و پارکینگ - طرح مجتمع تجاری - درمانی با کاربری تجاری و درمانی - طرح پمپ... 1399/04/22 1399/04/30
خدمات مشاوره, برنامه ریزی, کنترل پروژه و نظارت بر پروژه های مشارکتی 1399/04/04 رجوع به آگهی
مشارکت در امر ساماندهی توزیع بار حوزه خوار و بار به روش D.B.O.L.T طراحی، ساخت، بهره برداری، اجاره و... 1399/02/27 1399/03/11
انتخاب شریک جهت پروژه فاز ۲ 1399/02/27 1399/03/07
تامین 1000 دستگاه اتوبوس شهری به روش تهاتر 1399/02/27 رجوع به آگهی
مشارکت در امر ساماندهی توزیع بار (حوزه خوار و بار) 1399/02/27 1399/03/11
صفحه 1 از 8