مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5976626 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت 1401/09/02 1401/09/08
5976618 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز خدمات جامع سلامت شهری 1401/09/02 1401/09/08
5976552 مناقصه احداث مرکز خدمات جامع سلامت روستایی و محل زیست پزشک و سرایداری 1401/09/02 1401/09/08
5975174 مناقصه احداث مرکز خدمات جامع سلامت روستایی - احداث خانه بهداشت - احداث مرکز خدمات جامع سلامت شهری 1401/09/02 1401/09/08
5974199 مناقصه احداث پایگاه سلامت 1401/09/01 1401/09/03
5972696 مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان و بیماران و همراهان 1401/09/01 1401/09/03
5971173 مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذای کارکنان بیماران و همراهان - واگذاری مشارکتی امور آزمایشگاه - احداث پایگاه سلامت آژینه مرکز خدمات 1401/09/01 1401/09/03
5969915 مناقصه تهیه،طبخ و توزیع غذای بیماران،همراهان و کارکنان 1401/08/30 1401/09/03
5950990 مناقصه طبخ و توزیع غذای بیماران، همراهان و کارکنان مرکز 1401/08/24 1401/08/26
5944512 مناقصه واگذاری طبخ و توزیع غذای کارکنان بیماران و همراهان 1401/08/23 1401/08/26
5943101 مناقصه طبخ و توزیع غذای بیماران ، همراهان و کارکنان 1401/08/22 1401/08/26
5941957 مناقصه امور ایاب و ذهاب کارکنان 1401/08/22 رجوع به آگهی
5940216 مناقصه نگهداری، سرویس، راهبری و تعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی 1401/08/22 1401/08/24
5939554 مناقصه نگهداری سرویس راهبری و تعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی موجود - واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی آموزشی- 1401/08/22 1401/08/24
5938662 مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری، سرویس، راهبری و تعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی 1401/08/21 1401/08/24
5938658 مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان 1401/08/21 1401/08/24
5938657 مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان 1401/08/21 1401/08/24
5909396 مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه مواد اولیه، پخت و توزیع غذای ناهار دانشگاه و شام و صبحانه خوابگاهی 1401/08/12 1401/08/17
5909381 مناقصه تهیه،حمل و راه اندازی چیلر تراکمی هوا خنک جهت مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی 1401/08/12 1401/08/17
5909256 مناقصه تهیه مواد اولیه، بخت و توزیع غذای ناهار دانشگاه و شام و صبحانه- تهیه، حمل و راه اندازی یک دستگاه چیلر تراکمی هوا 2 جنگ با ظرفیت 300 تن 1401/08/12 1401/08/17
صفحه 1 از 55