مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تامین تجهیزات دزیمتری جهت دستگاه های ایکس ری کامیونی و خودرویی خود 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه تامین تجهیزات موردنیاز دیتاسنتر مکاتبات محرمانه 1400/08/19 1400/08/23
مناقصه تامین ۱۰ قلاده سگ ویژه مواد یاب (مواد مخدر) 1400/08/05 1400/08/09
مناقصه تامین پیراهن کارکنان مرد 1400/08/05 1400/08/06
مناقصه تامین پیراهن کارکنان مرد 1400/08/04 رجوع به آگهی
مناقصه تامین پیراهن کارکنان مرد 1400/08/04 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیرات و بهسازی تعدادی از اماکن 1400/06/20 1400/06/25
مناقصه تعمیرات و بهسازی تعدادی از اماکن گمرکی 1400/06/17 1400/06/25
مناقصه تامین نیروی یگان حفاظت جهت گمرکات 1400/06/13 1400/06/17
مناقصه تامین سرویس ارسال و دریافت پیامک انبوه 1400/05/10 1400/05/14
مناقصه تامین سرویس ارسال و دریافت پیامک انبوه 1400/05/09 1400/05/14
مناقصه تامین 94 نفر نیروی یگان حفاظت جهت گمرکات 1400/05/09 1400/05/17
مناقصه تعمیرات و بهسازی تعدادی از اماکن گمرکی 1400/04/22 1400/04/29
مناقصه تعمیرات و بهسازی تعدادی از اماکن گمرکی 1400/04/21 1400/04/29
مناقصه تامین خودروهای استیجاری 1400/04/19 رجوع به آگهی
مناقصه پشتیبانی از مرکز نگهداری سگ های موادیاب 1400/04/06 رجوع به آگهی
مناقصه پشتیبانی از مرکز نگهداری سگ های موادیاب 1400/04/03 رجوع به آگهی
مناقصه خرید قطعات یدکی دستگاه های ایکس ری مسافری 1400/03/30 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور خدمات نظافت ساختمانها 1400/03/26 1400/03/31
مناقصه تامین خودروهای استیجاری 1400/03/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 21