مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
شناسایی تولید کنندگان و تامین کنندگان فروفسفر - خرید آسانسور اتاق کنترل واحد باکس آنلینگ، آهن سازی... 1398/11/05 رجوع به آگهی
طراحی و مهندسی، تهیه و تامین ساخت، نصب، تست و راه اندازی و تضمین عملکرد تجهیزات آسانسور اتاق کنترل و... 1398/11/02 رجوع به آگهی
شناسایی تولید کنندگان و تامین کنندگان فروفسفر - شناسایی تولید کنندگان جهت تهاتر ضایعات نسوز تفکیک نش... 1398/10/30 رجوع به آگهی
شناسایی تولیدکنندگان جهت تهاتر ضایعات نسوز تفکیک نشده با کلسیم آلومینات و بوکسیت 1398/10/29 رجوع به آگهی
استخراج و تهیه نقشه های مداری و کارت های الکترونیکی - طراحی و مهندسی، تهیه و تامین ساخت، نصب ، تست و... 1398/10/28 رجوع به آگهی
شناسایی تولید کنندگان جهت تهاتر ضایعات نسوز تفکیک نشده با کلسیم آلومینات و بوکسیت 1398/10/28 رجوع به آگهی
شناسایی تولیدکنندگان و تامین کنندگان فروفسفر 1398/10/28 رجوع به آگهی
استخراج و تهیه نقشه های مداری و کارت های الکترونیکی و طراحی و مهندسی، تهیه و تامین ساخت، نصب ، تست... 1398/10/28 رجوع به آگهی
طراحی و مهندسی، تهیه و تامین ساخت، نصب، تست و راه اندازی عملکرد تجهیزات جهت بهبود شرایط عملکردی و اص... 1398/10/23 رجوع به آگهی
استخراج و تهیه نقشه های مداری و کارت های الکترونیکی 1398/10/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 197