مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 2000 عدد پارچه فیلترپرس 1397/12/05 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات حمل و نقل مجتمع معدنی و صنعتی طلای 1395/01/09 1395/01/11
خرید 600 تن گلوله فلزی فورج 1394/09/10 1394/09/16
خرید آهک کلوخه ای فله ای 1394/09/08 1394/09/10
واگذاری طبخ و توزیع غذای گرم 1394/07/15 1394/07/20
انتخاب پیمانکار جهت طبخ و توزیع غذای گرم جهت پرسنل 1394/06/31 1394/07/06
تامین خودرویی مجتمع معدنی و صنعتی 1394/06/30 رجوع به آگهی
به انتخاب پیمانکار جهت طبخ و توزیع غذای گرم جهت پرسنل 1394/06/30 1394/07/06
تامین خودرویی مجتمع معدنی و صنعتی 1394/06/17 رجوع به آگهی
تامین خودرویی 1394/06/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2