کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7394310 مناقصه عملیات تأمین سامانه مدیریت تعمیرات و نگهداری شهرداری استان اصفهان 1402/09/12 1402/09/20
7379542 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ساختمان مرکز مدیریت بحران و پدافند غیرعامل استان اصفهان 1402/09/07 1402/09/18
7379538 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پارک محلی شاداب استان اصفهان 1402/09/07 1402/09/18
7379534 مناقصه ایمن سازی رفیوژ میانی بزرگراه شهید خرازی حد فاصل پل شهید خودسیانی تا محور خیابان امام خمینی (ره) استان اصفهان 1402/09/07 1402/09/18
7379530 مناقصه بهسازی و توسعه پایانه باقوشخانه استان اصفهان 1402/09/07 1402/09/18
7379520 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پل عابر پیاده غیرمکانیزه ارغوانیه مقابل خیابان دانشگاه استان اصفهان 1402/09/07 1402/09/18
7379515 مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت تراشی و روکش آسفالت معابر اصلی منطقه 14 استان اصفهان 1402/09/07 1402/09/18
7379513 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای روکش آسفالت معابر فرعی منطقه 13 استان اصفهان 1402/09/07 1402/09/18
7379511 مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهی جداول خیابان امام خمینی(ره) استان اصفهان 1402/09/07 1402/09/18
7379507 مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهی گذر شماره 20 خیابان استان اصفهان 1402/09/07 1402/09/18
7377007 مناقصه 9 عنوان شامل : تکمیل ساختمان مرکز مدیریت بحران و پدافند غیرعامل - آسفالت تراشی و روکش آسفالت - ایمن سازی رفیوژ میانی استان اصفهان 1402/09/06 1402/09/18
7376599 مناقصه 9 عنوان مناقصه شامل تکمیل ساختمان مرکز مدیریت بحران و پدافند غیرعامل - آسفالت تراشی و روکش اسفالت معابر اصلی - بهسازی و توسعه پایانه - ایمن سازی رفیوژ میانی بزرگراه - ساماندهی گذر - احدا... استان اصفهان 1402/09/06 1402/09/18
7374516 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای سیستم استحصال آبهای سطحی چهارراه حکیم فرزانه - بهداری محله دهنو استان اصفهان 1402/09/06 1402/09/11
7368647 مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات عمومی تاسیسات، تجهیزات و ابنیه 12 باب از پارکینگ های شهرداری اصفهان استان اصفهان 1402/09/04 1402/09/11
7365389 مناقصه عملیات طراحی و اصلاح شبکه ارتباطی ساختمان مرکز داده استان اصفهان 1402/09/04 1402/09/08
7365000 مناقصه طراحی و اصلاح شبکه ارتباطی ساختمان مرکز داده شهرداری استان اصفهان 1402/09/03 1402/09/08
7364817 مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهی باند شمالی استان اصفهان 1402/09/03 1402/09/11
7362660 مناقصه عملیات طراحی و اصلاح شبکه ارتباطی ساختمان مرکز استان اصفهان 1402/09/02 1402/09/08
7362593 مناقصه اجرای شبکه آبیاری هوشمند فضای سبز فاز 3 آرمستان استان اصفهان 1402/09/02 1402/09/13
7362587 مناقصه خرید و نصب مخازن سیار ذخیره سوخت گازوئیل سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان استان اصفهان 1402/09/02 1402/09/13
صفحه 1 از 148