مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تکمیل سالن اصلی و ساختمان پشتیبانی مرکز همایش های بین المللی - احداث سالن ورزشی های رزمی - اجرای عمل... 1399/05/06 رجوع به آگهی
ساماندهی خیابان 1399/05/06 رجوع به آگهی
اجرای نمای کامپوزیت - اجرای روشنایی محوطه مرکز همایش های بین المللی - احداث خط انتقال پساب در محل تق... 1399/05/04 رجوع به آگهی
- نیازسنجی آموزشی فراغتی شهروندان به تفکیک سن و جنسیت به منظور، تدوین عناوین و سرفصل های آموزشی و تع... 1399/05/01 رجوع به آگهی
خرید خوراک و دارو و قرارداد نظافت ،حفاظت، نگهداری و حراست از حیوانات و جانوران ،محوطه، عرصه و اعیان... 1399/04/30 رجوع به آگهی
واگذاری طرح های مطالعاتی و پژوهشی با عناوین - نیازسنجی آموزشی فراغتی شهروندان به تفکیک سن و جنسیت... 1399/04/24 رجوع به آگهی
اجرای عملیات تکمیل گلستان 1399/04/22 رجوع به آگهی
ویژه شناسایی و ارزیابی پیمانکاران مدیریت و مسئولیت حفظ، حراست، نگهداری و حفاظت از فضای سبز، عرصه، اع... 1399/04/22 رجوع به آگهی
احداث خیابان -بازسازی مسیر اتوبوس تندرو- ساماندهی محور اتصالی محله به شهرک و احداث مسیر دسترسی بلوا... 1399/04/21 1399/04/30
عکس برداری هوایی دیجیتالی و تهیه عکس های هوایی 1399/04/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 138