کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8015285 مناقصه استانداردسازی 13 دستگاه آسانسور پارکینگ استان اصفهان 1403/03/03 رجوع به آگهی
8008157 مناقصه عمومی یک مرحله ای مکانیزه نمودن پل عابر پیاده خیابان استان اصفهان 1403/02/31 1403/03/10
8008081 مناقصه عمومی یک مرحله ای پیاده رو سازی حاشیه زاینده رود حدفاصل پل فلزی تا پل مارنان استان اصفهان 1403/02/31 1403/03/10
8008077 مناقصه عمومی یک مرحله ای درزگیری آسفالت سطح مناطق شهرداری اصفهان استان اصفهان 1403/02/31 1403/03/10
8008073 مناقصه عمومی یک مرحله ای استانداردسازی 13 دستگاه آسانسور پارکینگهای شهرداری اصفهان استان اصفهان 1403/02/31 1403/03/10
8008055 مناقصه عمومی یک مرحله ای پیاده رو سازی معابر شهرک کوثر استان اصفهان 1403/02/31 1403/03/10
8008050 مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهی بوستان هما استان اصفهان 1403/02/31 1403/03/10
8008048 مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهی قسمتی از معبر حاشیه مادی استان اصفهان 1403/02/31 1403/03/10
7979307 مناقصه 7 ردیف مناقصه شامل : 1- درزگیری آسفالت سطح 2- استاندارد سازی 13 دستگاه آسانسور پارکینگهای 3- ساماندهی قسمتی از معبر4- مکانیزه نمودن پل عابر پیادهه خیابان 5- ساماندهی بوستان هما 6- پیاده روساز... استان اصفهان 1403/02/27 1403/03/10
7973300 مناقصه اجرای فاز سوم کفسازی بتنی دریاچه استان اصفهان 1403/02/25 1403/03/03
7973263 مناقصه عمومی یک مرحله ای بازافرینی باغ بانوان پردیس استان اصفهان 1403/02/25 1403/03/03
7973262 مناقصه احداث خط کلکتور آبیاری فضای سبز استان اصفهان 1403/02/25 1403/03/03
7973085 مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات عمومی تاسیسات، تجهیزات و ابنیه 12 باب از پارکینگ های شهرداری اصفهان استان اصفهان 1403/02/25 1403/03/03
7971370 مناقصه عمومی یک مرحله ای فاز دوم اصلاح سیستم دفع آبهای سطحی پل امام خمینی (ره) استان اصفهان 1403/02/25 1403/03/03
7971366 مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری آسفالت سطح معابر منطقه 3 استان اصفهان 1403/02/25 1403/03/03
7971365 مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی و آسفالت سطح معابر منطقه 4 استان اصفهان 1403/02/25 1403/03/03
7971364 مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی و آسفالت سطح معابر منطقه 10 استان اصفهان 1403/02/25 1403/03/03
7952458 مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی و آسفالت سطح معابر منطقه 2 استان اصفهان 1403/02/21 1403/02/29
7952457 مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی و آسفالت سطح معابر منطقه 11 استان اصفهان 1403/02/21 1403/02/29
7952456 مناقصه زیرسازی و آسفالت سطح معابر استان اصفهان 1403/02/21 1403/02/29
صفحه 1 از 163