مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5964583 مناقصه تامین تجهیزات و ارائه خدمات اجرای بستر شبکه محلی جداگانه و مستقل از سایر زیرساخت های موجود شامل طراحی ارائه lom دقیق اجرای شبکه انجام تست های مربوطه و ارائه مستندات 1401/08/29 1401/09/02
5963303 مناقصه ارزیابی و ارتقای امنیت زیرساخت فناوری اطلاعات 1401/08/29 رجوع به آگهی
5963270 مناقصه تامین تجهیزات و ارائه خدمات اجرای بستر شبکه محلی جداگانه و مستقل از سایر زیرساختهای موجود 1401/08/29 1401/09/02
5962500 مناقصه تامین تجهیزات و ارائه خدمات اجرای بستر شبکه محلی جداگانه و مستقل از سایر زیرساختهای موجود 1401/08/29 1401/09/02
5962172 مناقصه ارزیابی و ارتقاء امنیت زیرساخت فناوری اطلاعات به همراه ارزیابی کیفیت نرم افزار 1401/08/28 1401/09/02
5958684 مناقصه تامین تجهیزات و ارائه خدمات اجرای بستر شبکه محلی جداگانه و مستقل از سایر زیرساختهای موجود 1401/08/28 رجوع به آگهی
5958458 مناقصه ارزیابی و ارتقاء امنیت زیرساخت فناوری اطلاعات به همراه ارزیابی کیفین نرم افزار 1401/08/28 1401/09/02
5712597 مناقصه انجام امور خدمات نظافت ساختمان های سازمان 1401/06/29 رجوع به آگهی
5710283 مناقصه انجام امور خدمات نظافت ساختمان های سازمان امور مالیاتی 1401/06/29 رجوع به آگهی
5706630 مناقصه انجام امور خدمات نظافت ساختمان های سازمان 1401/06/28 رجوع به آگهی
5706565 مناقصه انجام کلیه امور خدمات نظافت ساختمان های سازمان 1401/06/28 1401/07/02
5706129 مناقصه انجام امور خدمات نظافت ساختمان های سازمان 1401/06/28 رجوع به آگهی
5602828 مناقصه واگذاری انجام کلیه امور مربوط به خدمات تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات مکانیکی، برقی و مخابراتی ساختمان های ستادی خود 1401/05/30 1401/06/02
5602340 مناقصه انجام کلیه امور مربوط به خدمات تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات مکانیکی، برقی و مخابراتی 1401/05/30 1401/06/02
5598190 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدمات تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات مکانیکی، برقی و مخابراتی ساختمان های ستادی سازمان امور مالیاتی کشور 1401/05/29 1401/06/02
5598152 مناقصه انجام کلیه امور مربوط به خدمات تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات مکانیکی، برقی و مخابراتی ساختمان 1401/05/29 1401/06/02
5200639 مناقصه تعمیر و سرویس دیزل ژنراتور 1401/02/22 رجوع به آگهی
4941738 مناقصه خرید، نصب، راه اندازی و پیکربندی تنظیم کننده بار و سوئیچ 1400/12/11 1400/12/11
4940502 مناقصه خرید خدمات ارسال و دریافت پیام کوتاه انبوه 1400/12/10 1400/11/11
4939225 مناقصه خرید، نصب، راه اندازی و پیکربندی تنظیم کننده بار و سوئیچ 1400/12/10 1400/12/11
صفحه 1 از 54