مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید، اجراء، نصب و راه اندازی سیستم های کشف و اعلام و اطفاء حریق در ساختمان ستادی 1400/10/26 1400/11/02
مناقصه انجام امور خدمات حمل و نقل روزانه کارکنان ستاد سازمان امور مالیاتی کشور به منظور انجام ماموریت های درون شهری و برون شهری 1400/10/12 1400/10/15
مناقصه انجام امور خدمات حمل و نقل روزانه 1400/10/11 1400/10/15
مناقصه انجام امور خدمات حمل و نقل روزانه کارکنان ستاد سازمان امور مالیاتی به منظور انجام ماموریت های درون شهری و برون شهری 1400/10/11 1400/10/15
مناقصه خرید، اجرا، نصب و راه اندازی سیستمهای کشف واعلام و اطفای حریق 1400/09/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، اجرا، نصب و راه اندازی سیستمهای کشف واعلام و اطفای حریق در ساختمان ستادی 1400/09/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، اجرا، نصب و راه اندازی سیستمهای کشف واعلام و اطفای حریق در ساختمان ستادی سازمان و اخذ گواهی ایمنی ساختمان 1400/09/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، اجراء، نصب و راه اندازی سیستم های کشف و اعلام و اطفاء حریق 1400/09/27 1400/10/04
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصویری ساختمان 1400/09/21 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور خدمات حمل و نقل روزانه کارکنان ستاد سازمان امور مالیاتی کشور به منظور انجام ماموریت های درون شهری و برون شهری 1400/09/21 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصویری ساختمان 1400/09/21 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصویری ساختمان 1400/09/20 1400/09/24
مناقصه انجام امور خدمات حمل و نقل روزانه کارکنان 1400/09/20 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدمات حمل و نقل روزانه ستاد سازمان امور مالیاتی کشور به منظور انجام ماموریت های برون و درون شهری 1400/09/20 1400/09/24
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصویری 1400/09/20 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، اجراء، نصب و راه اندازی سیستم های کشف و اعلام و اطفاء حریق 1400/08/30 1400/09/03
مناقصه خرید نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور KVA-450 و تابلوی ATS 1400/08/30 1400/09/03
مناقصه خرید، اجراء، نصب و راه اندازی سیستم های کشف و اعلام و اطفاء حریق 1400/08/29 1400/09/03
مناقصه خرید، اجراء، نصب و راه اندازی سیستم های کشف و اعلام و اطفاء حریق در ساختمان ستادی سازمان 1400/08/29 1400/09/03
مناقصه خرید نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور KVA-450 و تابلوی ATS 1400/08/29 1400/09/03
صفحه 1 از 52