مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام امور حمل و نقل روزانه ستاد سازمان 1398/10/02 رجوع به آگهی
واگذاری انجام امور حمل و نقل روزانه خود 1398/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدمات حمل و نقل روزانه ستاد سازمان امور مالیاتی کشور 1398/10/01 1398/10/05
واگذاری انجام امور حمل و نقل روزانه ستاد 1398/10/01 رجوع به آگهی
واگذاری ارسال 220.000.000 قطعه پیامک فارسی 1398/08/14 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات ارسال پیامک انبوه فارسی 1398/08/13 1398/08/20
واگذاری ارسال 220.000.000 قطعه پیامک فارسی 1398/08/13 رجوع به آگهی
شناسایی شرکتهای معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی 1398/07/01 رجوع به آگهی
فراخوان شناسایی شرکت های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی جهت استقرار شبکه صندوق فروش و اجرای آیین نا... 1398/06/31 رجوع به آگهی
فراخوان شناسایی شرکت های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی 1398/06/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 94