مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام امور خدمات نظافت ساختمان های سازمان 1397/12/01 رجوع به آگهی
واگذاری انجام امور خدمات نظافت ساختمان های سازمان 1397/11/30 رجوع به آگهی
خرید تعداد 10 دستگاه سرور و تجهیزات سخت افزاری مربوطه به آن 1397/11/01 رجوع به آگهی
خرید تعداد 10 دستگاه سرور و تجهیزات سخت افزاری مربوطه به آن 1397/10/30 رجوع به آگهی
خرید، نصب و راه اندازی سه دستگاه چیلر 1397/10/16 1397/10/16
واگذاری انجام امور حمل و نقل روزانه 1397/10/05 رجوع به آگهی
انجام خدمات حمل و نقل روزانه 1397/10/04 1397/10/09
واگذاری انجام امور حمل و نقل روزانه 1397/10/04 رجوع به آگهی
واگذاری خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور 1397/09/11 رجوع به آگهی
خرید سه دستگاه چیلر 250 تن 1397/09/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 90