کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8048705 مناقصه پروژه بازسازی اساسی ساختمان مدیریت دادرسی مالیاتی استان تهران 1403/03/12 1403/03/16
8040557 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه بازسازی اساسی ساختمان مدیریت دادرسی مالیاتی شمال تهران واقع در خیابان ظفر استان تهران 1403/03/09 1403/03/16
8040301 مناقصه پروژه بازسازی اساسی ساختمان استان تهران 1403/03/09 رجوع به آگهی
8014944 مناقصه برون سپاری فرآیند تایپ و ثبت آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی استان تهران 1403/03/03 1403/03/05
8010215 مناقصه برون سپاری فرآیند تایپ و ثبت آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی استان تهران 1403/03/01 1403/03/05
8009506 مناقصه عمومی یک مرحله ای برون سپاری فرآیند تایپ و ثبت آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی استان تهران 1403/03/01 1403/03/05
8008961 مناقصه برون سپاری فرآیند تایپ و ثبت آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی استان تهران 1403/03/01 1403/03/05
7989541 مناقصه اسکن اسناد و مدارک پرونده های فیزیکی مالیات بر ارث ادارات استان تهران 1403/02/30 1403/03/02
7983880 مناقصه اسکن اسناد و مدارک پرونده های فیزیکی مالیات بر ارث ادارات استان تهران 1403/02/29 1403/03/02
7983560 مناقصه عمومی دو مرحله ای اسکن اسناد و مدارک پرونده های فیزیکی مالیات بر ارث ادارات کل امور مالیاتی در سطح شهر و استان تهران استان تهران 1403/02/29 1403/03/02
7887637 مناقصه عمومی دو مرحله ای اسکن اسناد و مدارک پرونده های فیزیکی مالیات بر ارث ادارات کل امور مالیاتی در سطح شهر و استان تهران استان تهران 1403/02/05 1403/02/12
7885627 مناقصه اسکن اسناد و مدارک پرونده های فیزیکی مالیات بر ارث استان تهران 1403/02/05 1403/02/12
7884767 مناقصه اسکن اسناد و مدارک پرونده های فیزیکی مالیات بر ارث استان تهران 1403/02/05 رجوع به آگهی
7880801 مناقصه اسکن اسناد و مدارک پرونده های فیزیکی مالیات بر ارث ادارات استان تهران 1403/02/04 1403/02/12
7880720 مناقصه انجام امور خدمات حمل و نقل روزانه به منظور انجام ماموریتهای درون شهری و امور نامه رسانی پیک موتور سوار استان تهران 1403/02/04 1403/02/08
7878492 مناقصه اسکن اسناد و مدارک پرونده های فیزیکی مالیات بر ارث ادارات کل امور مالیاتی در سطح شهر استان تهران 1403/02/04 رجوع به آگهی
7868925 مناقصه بازسازی نما و محوطه ساختمان مرکز دادرسی استان تهران 1403/02/02 1403/02/05
7863744 مناقصه بازسازی نما و محوطه ساختمان مرکز دادرسی استان تهران 1403/02/01 رجوع به آگهی
7863666 مناقصه بازسازی نما و محوطه ساختمان مرکز دادرسی استان تهران 1403/02/01 1403/02/05
7863646 مناقصه بازسازی نما و محوطه ساختمان مرکز دادرسی استان تهران 1403/02/01 1403/02/05
صفحه 1 از 60