مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث ایستگاه حفاظت کاتدی خط لوله 18 اینچ پادگان 19 دی، 10 اینچ شهر شال و بازسازی بستر آندی در خط لو... 1397/11/27 رجوع به آگهی
واگذاری تامین خدمات فنی، اداری، باغبانی و تنظیفات تاسیسات گاز 1397/11/27 رجوع به آگهی
واگذاری تامین خدمات فنی، اداری، باغبانی و تنظیفات تاسیسات گاز 1397/11/16 رجوع به آگهی
واگذاری تامین خدمات فنی، اداری، باغبانی و تنظیفات تاسیسات گاز 1397/11/16 رجوع به آگهی
احداث ایستگاه حفاظت کاتدی خط لوله 18 اینچ پادگان 19 دی، 10 اینچ و بازسازی بستر آندی در خط لوله 48 ا... 1397/11/16 رجوع به آگهی
تامین خدمات فنی، اداری، تنظیفات و باغبانی تاسیسات 1397/11/03 رجوع به آگهی
تامین خدمات فنی، اداری، تنظیفات و باغبانی تاسیسات 1397/10/26 رجوع به آگهی
تامین خدمات فنی، اداری، تنظیفات و باغبانی تاسیسات 1397/10/26 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه و طبخ غذای کارکنان تاسیسات گاز 1397/10/26 رجوع به آگهی
تجهیز 2 دستگاه کامیون ولوو FM460 جهت خودروی جوشکاری 1397/10/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 41