مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5970665 مناقصه واگذاری احداث حوضچه تبخیر بتنی تاسیسات ذخیره سازی 1401/09/01 1401/08/30
5966817 مناقصه تامین خودروهای استیجاری با راننده 1401/08/30 1401/08/30
5960516 مناقصه تامین خودروهای استیجاری با راننده 1401/08/28 1401/08/30
5954255 مناقصه تامین خودروهای استیجاری با راننده 1401/08/25 1401/08/30
5944387 مناقصه احداث حوضچه تبخیر بتنی تاسیسات 1401/08/23 1401/08/30
5944358 مناقصه واگذاری احداث حوضچه تبخیر بتنی تاسیسات ذخیره سازی 1401/08/23 1401/08/30
5925995 مناقصه تامین خدمات فنی اداری باغبانی و تنظیفات تاسیسات گاز و مراکز بهره برداری خطوط لوله 1401/08/17 1401/08/21
5920218 مناقصه تامین خدمات فنی اداری باغبانی و تنظیفات تاسیسات گاز 1401/08/16 1401/08/16
5908739 مناقصه تامین خدمات فنی اداری باغبانی و تنظیفات تاسیسات گاز 1401/08/11 1401/08/16
5905360 مناقصه تامین خدمات فنی اداری باغبانی و تنظیفات تاسیسات گاز 1401/08/11 1401/08/16
5901630 مناقصه تعمیرات خط 56 اینچ سوم سراسری حدفاصل 1401/08/10 1401/08/10
5901012 مناقصه انجام تعمیرات خط لوله انتقال گاز 1401/08/10 1401/08/10
5896654 مناقصه تامین تجهیزات ، ساخت ، نصب ، تست و راه اندازی سیستم خنک کن تبخیری مدیا هوای ورودی دو دستگاه توربو کمپرسور تاسیسات 1401/08/08 1401/08/15
5862073 مناقصه تامین تجهیزات ، ساخت ، نصب ، تست و راه اندازی سیستم خنک کن تبخیری مدیا هوای ورودی دو دستگاه توربوکمپرسور تاسیسات سراجه 1401/08/04 1401/09/15
5851652 مناقصه پایش و تعمیر سرجوشهای خط 48 اینچ 1401/08/03 1401/08/10
5849991 مناقصه انجام تعمیرات خط لوله انتقال گاز 56 اینچ 1401/08/03 1401/08/10
5849715 مناقصه تعمیرات خط 56 اینچ سوم سراسری حدفاصل کیلومتر 1040 الی 1116 1401/08/03 1401/08/10
5849687 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام تعمیرات خط لوله انتقال گاز 56 اینچ سوم سراسری در محدوده کیلومتر 927 تا 1042 بصورت پراکنده برای تعداد 1401/08/03 1401/08/10
5848705 مناقصه پایش و تعمیر سرجوشهای خط 48 اینچ صادرات حدفاصل کیلومتر 22 تا 92 1401/08/03 1401/08/10
5848682 مناقصه تعمیرات خط 56 اینچ سوم سراسری حدفاصل 1401/08/03 1401/08/10
صفحه 1 از 46