کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7401277 مناقصه اجرای فعالیت های حفاری و پشتیبانی به منظور تعویض پوشش خط لوله 42 اینچ استان تهران 1402/09/13 1402/09/13
7401079 مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق هوشمند آدرس پذیر استان تهران 1402/09/13 1402/09/13
7399469 مناقصه خرید مصالح و تجهیزات ،نصب اجرا و راه اندازی سیستمهای اعلان و اطفا حریق لوله کشی آب آتش نشانی و مصرفی سیستم خنک کننده مخازن میعانات گازی واحدهای تزریق و فرآورش تاسیسات ذخیره سازی استان تهران 1402/09/13 1402/09/13
7387162 مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق هوشمند آدرس پذیر استان تهران 1402/09/09 1402/09/13
7383607 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای فعالیت های حفاری و پشتیبانی به منظور تعویض پوشش خط لوله 42 اینچ اول سراسری در تقاطع با محور قم نیزار-2 استان تهران 1402/09/08 1402/09/13
7383589 مناقصه خرید مصالح و تجهیزات نصب اجرا و راه اندازی سیستمهای اعلان و اطفاء حریق ، لوله کشی آب آتش نشانی و مصرفی استان تهران 1402/09/08 1402/09/13
7383358 مناقصه اجرای فعالیت های حفاری و پشتیبانی به منظور تعویض پوشش خط لوله 42 اینچ استان تهران 1402/09/08 1402/09/13
7383285 مناقصه خرید مصالح و تجهیزات نصب ، اجرا و راه اندازی سیستمهای اعلان و اطفاء حریق ، لوله کشی آب آتش نشانی و.. استان تهران 1402/09/08 1402/09/13
7383094 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه ، نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق هوشمند آدرس پذیر در ستاد منطقه سه عملیات انتقال گاز-3 استان تهران 1402/09/08 1402/09/13
7357816 مناقصه بازسازی مامور سرای استان تهران 1402/08/30 1402/08/30
7343399 مناقصه بازسازی مامورسرا استان تهران 1402/08/27 1402/08/30
7312080 مناقصه بازسازی مامور سرای شماره 28 ایستگاه استان تهران 1402/08/27 1402/08/30
7303587 مناقصه خرید، حمل و نصب حصار بتنی ایستگاههای شیر بین راهی مراکز بهره برداری استان تهران، استان مرکزی 1402/08/23 1402/08/23
7303585 مناقصه خرید ، حمل و نصب دیوار بتنی پیش ساخته تاسیسات ذخیره سازی استان تهران 1402/08/23 1402/08/23
7303570 مناقصه خرید، حمل و نصب حصار بتنی تاسیسات تقویت فشار گاز استان تهران 1402/08/23 1402/08/23
7303515 مناقصه خرید، حمل و نصب دیوار بتنی پیش ساخته ایستگاه ها استان تهران 1402/08/23 1402/09/09
7303134 مناقصه خرید ، حمل و نصب حصار بتنی ایستگاههای شیر بین راهی استان قزوین 1402/08/23 1402/08/23
7296043 مناقصه احداث دیتا سنتر استان تهران 1402/08/21 1402/08/25
7296013 مناقصه خرید، حمل و نصب حصار بتنی تاسیسات تقویت فشار گاز استان تهران 1402/08/21 1402/08/23
7295495 مناقصه خرید ، حمل و نصب حصار بتنی ایستگاههای شیر بین راهی استان قزوین 1402/08/21 1402/08/23
صفحه 1 از 57