کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8003456 مناقصه پروژه انجام خدمات مشاور بروزآوری ، راه اندازی ، آموزش و پشتیبانیMicrosoft share point 2019 MI استان خوزستان 1403/02/30 1403/03/09
7989192 مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ، توزیع و سرو سه وعده غذا و یک وعده پس شام استان خوزستان 1403/02/30 1403/04/06
7983053 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره 1402/0114 انجام خدمات تهیه ، طبخ ،توزیع و سرو سه وعده غذا و یک وعده پس شام در رستوران کرنج استان خوزستان 1403/02/29 1403/03/06
7977992 مناقصه پروژه حفاری 3 حلقه چاه جایگزین چاههای شماره 1، 2 و 3 آبرسانی استان خوزستان 1403/02/26 1403/03/02
7976660 مناقصه خرید سه دستگاه کمپرسور هوای کوچک و بزرگ دیزلی استان خوزستان 1403/02/26 1403/03/01
7969174 مناقصه خرید سه دستگاه کمپرسور هوای کوچک و بزرگ دیزلی استان خوزستان 1403/02/25 1403/03/01
7967760 مناقصه انجام خدمات تهیه تأمین و هدایت 8 دستگاه کامیون تانکر حمل آب و 3 دستگاه تانکر حمل و تخلیه مواد زائد نفتی به همراه پمپ مکنده 24 ساعته استان خوزستان 1403/02/24 1403/02/25
7966293 مناقصه پروژه حفاری 3 حلقه چاه جایگزین چاه های شماره 1 ، 2 و 3 آبرسانی استان خوزستان 1403/02/24 1403/03/02
7965559 مناقصه پروژه حفاری 3 حلقه چاه جایگزین چاههای شماره 1، 2 و 3 آبرسانی استان خوزستان 1403/02/24 1403/03/02
7963883 مناقصه پروژه تعمیرات دوره ای ترمینال های مسافری،ساختمانهای اداری و برج مراقبت پروازی در فرودگاه استان خوزستان 1403/02/24 1403/03/02
7963798 مناقصه پروژه تعمیرات دوره ای ترمینال های مسافری ، ساختمانهای اداری و برج مراقبت پروازی استان خوزستان 1403/02/24 1403/03/02
7958857 مناقصه انجام خدمات تهیه تامین وهدایت 8 دستگاه کامیون تانکر حمل آب و 3دستگاه تانکر حمل و تخلیه مواد استان خوزستان 1403/02/23 1403/02/25
7953065 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی کمپرسور هوای دیزلی استان خوزستان 1403/02/22 1403/03/01
7926340 مناقصه انجام خدمات تهیه ،تامین و هدایت 8 دستگاه تانکر حمل حمل آب و3 دستگاه تانکر حمل و تخلیه مواد زائد نفتی استان خوزستان 1403/02/17 1403/02/25
7924747 مناقصه خرید دو دستگاه الکتروپمپ آب آتش نشانی استان خوزستان 1403/02/17 1403/02/23
7915767 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی الکترو پمپ آب آتش نشانی استان خوزستان 1403/02/13 1403/02/23
7915249 مناقصه خرید دو قلم در مجموع 2760مترمربع ورق ساندویچ پانل دیواری و سقفی استان خوزستان 1403/02/12 1403/02/18
7906169 مناقصه خرید دو قلم در مجموع 2760مترمربع ورق ساندویچ پانل دیواری و سقفی استان خوزستان 1403/02/11 1403/02/18
7899769 مناقصه انجام خدمات تامین نیروی انسانی تکنسین ارشد خدمات بازرسی فنی ، تکنسین حفاظت از زنگ و خوردگی استان خوزستان 1403/02/09 1403/02/10
7897676 مناقصه انجام خدمات تهیه ، تأمین و هدایت 10 دستگاه ماشین آلات راه سازی جهت ایمن سازی ، تسطیح جاده ها و مسیر چاهها و تاسیسات ، دسترسی به خطوط لوله بصورت 12 ساعته با راننده مربوط استان خوزستان 1403/02/09 1403/02/10
صفحه 1 از 419