مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5750278 مناقصه حفر 2 حلقه چاه آب جایگزین چاه شماره 6 آبرسانی 1000 و چاه شماره 4 آبرسانی 1401/07/11 1401/08/18
5737400 مناقصه پروژه حفر 2 حلقه چاه آب جایگزین چاه 1401/07/10 1401/07/18
5737393 مناقصه پروژه حفر 3 حلقه چاه آب جدید به عنوان جایگزین چاههای شماره 1و5و6و تعویض هدر24 اینچ انتقال آب چاهها به مخزن 1401/07/10 1401/07/18
5732810 مناقصه پروژه حفاری 3 حلقه چاه آب جدید 1401/07/09 1401/07/18
5732713 مناقصه پروژه حفاری 2 حلقه چاه آب، جایگزین چاه شماره 6 آبرسانی 1000 و چاه شماره 4 آبرسانی 1401/07/09 1401/07/18
5732708 مناقصه پروژه تعمیر 4 دستگاه دیزل مولد برق 1401/07/09 1401/07/18
5732370 مناقصه خرید 3 قلم گیت ولو کربن استیل 4 و 24 اینچ 1401/07/09 1401/07/09
5729530 مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین نیروی انسانی انجام خدمات متصدی خدمات اداری و دفتری ، انباردار ، تکنسین ارشد تغذیه 1401/07/06 1401/07/20
5729468 مناقصه تامین نیروی انسانی انجام خدمات متصدی خدمات اداری و دفتری، انباردار، تکنسین ارشد تغذیه اداره خدمات اداری و اجتماعی 1401/07/06 1401/07/20
5728927 مناقصه پروژه حفر سه حلقه چاه آب 1401/07/06 1401/08/18
5728264 مناقصه پروژه تعمیر 4 دستگاه دیزل مولد برق 1401/07/06 1401/07/18
5727071 مناقصه خرید 14 قلم در مجموع 23 عدد ولدولت و فیتینگ های مختلف 1401/07/06 1401/07/09
5727068 مناقصه خرید 14 قلم در مجموع 23 عدد ولدولت و فیتینگ های مختلف 1401/07/06 1401/07/09
5723288 مناقصه خرید 14 قلم در مجموع 23 عدد ولدولت و فتینگ های مختلف 1401/07/04 1401/07/09
5722119 مناقصه خرید 14 قلم در مجموع 23 عدد ولد ولت و فتینگ های مختلف 1401/07/02 1401/07/09
5720786 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی گیت ولو کربن استیل 4 و 24 اینچ 1401/07/02 1401/07/09
5720775 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ولدولت و فیتینگ های مختلف 1401/07/02 1401/07/09
5717531 مناقصه خرید 2 قلم قطعات تابلو مولد برق اضطراری 1401/06/30 1401/07/06
5717124 مناقصه خرید 9 قلم در مجموع 19 عدد قطعات برقی 1401/06/30 1401/07/06
5715456 مناقصه تهیه، طبخ، توزیع و سرو سه وعده غذا یک وعده پس شام و خدمات اتاقداری 1401/06/30 1401/08/11
صفحه 1 از 335