کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7129112 مناقصه تامین نیروی انسانی انجام خدمات تکنسین و متصدی اداره تقویت فشار و تزریق گاز استان خوزستان 1402/07/10 1402/08/03
7118425 مناقصه پروژه احداث ایستگاه ایمنی و آتش نشانی استان خوزستان 1402/07/10 1402/07/19
7117872 مناقصه خرید 28 قلم در مجموع 143 عدد قطعات سیستم کنترل تلمبه خانه ممزوج استان خوزستان 1402/07/10 1402/07/12
7117550 مناقصه انجام خدمات تهیه طبخ توزیع و سرو دو وعده غذا استان خوزستان 1402/07/10 1402/07/12
7116394 مناقصه خرید یک دستگاه مولد برق اضطراری استان خوزستان 1402/07/10 1402/07/12
7115582 مناقصه پروژه بازسازی و تعریض پل های واقع در مسیر استان خوزستان 1402/07/10 1402/07/19
7115577 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره م م آ ج/1402/0049 پروژه تعمیر و بهسازی منازل کارگری از پلاک 1297 الی 1308 و 1347 الی 1358 (24 باب) استان خوزستان 1402/07/10 1402/07/19
7115576 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره م م آ ج/1402/0046 پروژه تعمیرات جزئی منازل انتقالی و ادارات داخلی استان خوزستان 1402/07/10 1402/07/19
7115216 مناقصه انجام خدمات تهیه ، تأمین و هدایت 10 دستگاه ماشین آلات راه سازی جهت ایمن سازی ، تسطیح جاده ها و مسیر چاهها و تاسیسات ، دسترسی به خطوط لوله استان خوزستان 1402/07/10 1402/07/12
7114885 مناقصه خرید 2 قلم در مجموع 12عدد قطعات پمپهای سولزر نفت سبک و سنگین استان خوزستان 1402/07/10 1402/07/12
7110426 مناقصه انجام خدمات تهیه ، تأمین و هدایت 10 دستگاه ماشین آلات راه سازی جهت ایمن سازی ، تسطیح جاده ها و مسیر چاهها و تاسیسات ، دسترسی به خطوط لوله بصورت 12 ساعته با راننده استان خوزستان 1402/07/08 1402/07/17
7109916 مناقصه واگذاری مربوط به انجام خدمات تهیه طبخ توزیع و سرو دو وعده غذا در باشگاه شماره یک نفت استان خوزستان 1402/07/08 رجوع به آگهی
7108219 مناقصه تامین نیروی انسانی انجام خدمات کارگر خدمات تنظیفات صنعتی و عملیات تخلیه و بارگیری و متصدی پذیرایی و تشریفات استان خوزستان 1402/07/08 1402/07/25
7096135 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ورق GRC 8mm گرید c استان خوزستان 1402/07/08 1402/07/19
7096131 مناقصه یو پی اس بیست کیلو ولت آمپری و باتری های مربوطه استان خوزستان 1402/07/08 1402/07/19
7096115 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فلنج و اتصالات آبرسانی استان خوزستان 1402/07/08 1402/07/19
7094925 مناقصه پروژه بازسازی و تعریض پل های واقع در مسیر خط ً 42 صادراتی نفت استان خوزستان 1402/07/06 1402/07/19
7094873 مناقصه پروژه تعمیر و بهسازی منازل کارگری استان خوزستان 1402/07/06 1402/07/19
7094851 مناقصه پروژه احداث ایستگاه ایمنی و آتش نشانی مرکزی شرکت استان خوزستان 1402/07/06 1402/07/19
7090678 مناقصه قطعات سیستم کنترل تلمبه خانه استان خوزستان 1402/07/05 1402/07/12
صفحه 1 از 387