مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات بهسازی، به زراعی ، نگهداری و توسعه فضای سبز سطح شهر 1400/08/15 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات بهسازی، به زراعی ، نگهداری و توسعه فضای سبز سطح شهر 1400/08/08 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات بهسازی، به زراعی ، نگهداری و توسعه فضای سبز 1400/08/06 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره نیسان کمپرسی و پرس 1400/08/03 رجوع به آگهی
مناقصه لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر 1400/08/01 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره نیسان کمپرسی و پرس 1400/07/27 رجوع به آگهی
مناقصه لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر 1400/07/25 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات بهسازی، به زراعی ، نگهداری و توسعه فضای سبز سطح شهر 1400/07/18 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات بهسازی، به زراعی، نگهداری و توسعه فضای سبز سطح شهر 1400/07/08 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره نیسان کمپرسی 1400/07/07 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره نیسان کمپرسی 1400/06/30 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات بهسازی، به زراعی ، نگهداری و توسعه فضای سبز سطح شهر 1400/05/25 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات بهسازی، به زراعی ، نگهداری و توسعه فضای سبز سطح شهر 1400/05/18 رجوع به آگهی
مناقصه لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر 1400/05/16 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و اجرای گاباری بلوار 1400/05/12 رجوع به آگهی
مناقصه لکه گیری و آسفالت معابر 1400/05/09 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات بهسازی، به زراعی ، نگهداری و توسعه فضای سبز سطح شهر 1400/05/05 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و اجرای گاباری بلوار 1400/05/04 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات بهسازی، به زراعی ، نگهداری و توسعه فضای سبز 1400/04/31 رجوع به آگهی
مناقصه لوله گذاری و اجرای آبیاری تحت فشار - عملیات بهسازی، به زراعی ، نگهداری و توسعه فضای سبز 1400/04/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 28