مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
شناسایی و انتخاب سرمایه گذار پروژه برج 1395/11/03 رجوع به آگهی
شناسایی و انتخاب سرمایه گذار دارای صلاحیت مالی و اجرایی و فنی واجد شرایط 1395/06/31 رجوع به آگهی
شناسایی و انتخاب سرمایه گذار دارای صلاحیت مالی و اجرایی و فنی واجد شرایط 1395/06/31 رجوع به آگهی
شناسایی و انتخاب سرمایه گذار دارای صلاحیت مالی و اجرایی و فنی 1395/03/31 رجوع به آگهی
شناسایی و انتخاب سرمایه گذار دارای صلاحیت مالی و اجرایی و فنی 1395/01/25 1395/02/06
شناسایی و انتخاب سرمایه گذار 1395/01/24 1395/02/05
واگذاری انتخاب سرمایه گذار دارای صلاحیت مالی و اجرایی و فنی 1394/12/05 1394/12/16
فراخوان شناسایی سرمایه گذار پروژه ساختمان مسکونی 1394/06/08 رجوع به آگهی
فراخوان شناسایی سرمایه گذار پروژه ساختمان مسکونی 1394/06/08 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه ساختمان مسکونی 1394/05/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2