مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
برون سپاری و واگذاری بهره برداری از تعداد 43 دستگاه اتوبوس خطوط شهری 1398/02/26 رجوع به آگهی
واگذاری تعیین بیمه گر جهت صدور بیمه نامه تکمیل درمان پرسنل شهرداری 1398/02/26 رجوع به آگهی
واگذاری برون سپاری و واگذاری بهره برداری از تعداد 43 دستگاه اتوبوس خطوط شهری 1398/02/14 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از تعداد 43 دستگاه اتوبوس خطوط شهری 1397/12/18 1397/12/26
برون سپاری و واگذاری بهره برداری از تعداد 43 دستگاه اتوبوس خطوط شهری 1397/12/16 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از تعداد 43 دستگاه اتوبوس خطوط شهری 1397/12/02 رجوع به آگهی
برون سپاری و واگذاری بهره برداری از تعداد 43 دستگاه اتوبوس خطوط شهری 1397/12/01 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از تعداد 43 دستگاه اتوبوس خطوط شهری برای مدت یک سال بصورت اجاره 1397/12/01 1397/12/12
واگذاری تعیین بیمه گر جهت صدور بیمه نامه تکمیل درمان پرسنل شهرداری 1397/12/01 رجوع به آگهی
تعیین بیمه گر جهت صدور بیمه نامه تکمیل درمان پرسنل شهرداری 1397/12/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 32