مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری عملیات احداث پل بتنی 1400/08/06 1400/07/17
مناقصه واگذاری عملیات احداث پل بتنی 1400/07/27 1400/07/17
مناقصه عملیات احداث پل بتنی 1400/07/08 1400/07/17
مناقصه عملیات احداث پل بتنی 1400/07/01 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت حدود 4000 تابلو معرف معابر سطح شهر 1400/04/24 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات موزائیک فرش معابر سطح شهر شامل خرید مصالح، زیرسازی و نصب موزائیک فرش 1400/04/19 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات احداث پل بتنی 1400/04/19 1400/04/26
مناقصه خرید شن کوهی شکسته، نخودی، بادامی 1400/04/19 1400/04/26
مناقصه ساخت حدود 4000 تابلو معرف معابر سطح شهر 1400/04/16 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره بهره برداری از جایگاه cng 1400/04/10 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات احداث پل بتنی 1400/04/09 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات موزائیک فرش معابر سطح شهر شامل خرید مصالح، زیرسازی و نصب موزائیک فرش 1400/04/09 رجوع به آگهی
مناقصه خرید حدود ۳۰,۰۰۰ تن شن کوهی شکسته، نخودی، بادامی 1400/04/09 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت تابلو معرف معابر سطح شهر 1400/03/31 1400/04/12
مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 1400/03/31 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، نصب و اجرای پایه روشنایی بلوار 1400/03/31 1400/04/12
مناقصه اجرای عملیات آماده سازی و زیر سازی آرامستان جدید 1400/03/31 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات متوفیات ( آرامستان ) 1400/03/31 رجوع به آگهی
مناقصه خرید حدود ۲۰۰۰ متر لوله پلی اتیلن ۱۱۰ میلیمتر و ۴۵۰۰ متر ۲۵۰ میلیمتری 1400/03/24 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت حدود 4000 تابلو معرف معابر 1400/03/24 1400/04/12
صفحه 1 از 27