مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه قیر mc2, توزیع, پخش واجرای آسفالت گرم خیابان های سطح شهر با فینیشر 1398/11/03 رجوع به آگهی
اجاره بهره برداری از جایگاه cng 1398/11/03 1398/11/12
تهیه قیر mc2, توزیع, پخش واجرای آسفالت گرم خیابان ها 1398/10/26 رجوع به آگهی
اجاره جایگاه cng 1398/10/26 1398/11/12
اجاره بهره برداری از جایگاه سی ان جی 1398/10/22 رجوع به آگهی
تعمیر و بازسازی تعداد 59 دستگاه اتوبوس های واحد خطوط شهری- ساخت حدود 4000 تابلو معرف معابر سطح شهر د... 1398/10/22 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای تکمیل ساختمان واقع در ترمینال مسافربری شرق و اجرای تکمیل ساختمان آتش نشانی 1398/10/22 رجوع به آگهی
اجاره بهره برداری از جایگاه سی ان جی 1398/10/16 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای تکمیل ساختمان واقع در ترمینال مسافربری شرق و اجرای تکمیل ساختمان آتش نشانی 1398/10/15 رجوع به آگهی
تعمیر و بازسازی تعداد 59 دستگاه اتوبوس های واحد خطوط شهری- ساخت حدود 4000 تابلو معرف معابر سطح شهر د... 1398/10/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 38