مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی EIA و اخذ مجوزهای مربوطه جهت پالایشگاه 1394/06/22 1394/06/24
واگذاری ارزیابی اثرات محیط زیست محیطی 1394/06/21 1394/06/24
واگذاری عملیات محصور نمودن زمین خود بوسیله دیوار پیش ساخته بتنی 1394/06/03 1394/06/07
واگذاری اجرای عملیات احداث خاکریز و زیرساخت حصارکشی 1394/06/03 1394/06/07
صفحه 1 از 1