مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات لکه گیری آسفالت معابر خیابان 1390/01/17 1390/01/31
واگذاری عملیات لکه گیری آسفالت معابر خیابانها 1389/12/16 1389/12/23
واگذاری عملیات لکه گیری آسفالت معابر خیابانها 1389/12/09 1389/12/23
واگذاری اجرای عملیات جدول و تک لبه و دال گذاری بولوار 1389/11/25 1389/12/01
واگذاری زیرسازی، جدول، تکه لبه، سنگ مالون و آسفالت کوچه 1389/11/19 1389/11/25
واگذاری اجرای عملیات جدول و تک لبه و دال گذاری بولوار 1389/11/18 1389/12/01
واگذاری زیرسازی، جدول، تکه لبه، سنگ مالون و آسفالت کوچه 1389/11/12 1389/11/25
خرید کابل خودنگهدار و پایه 1389/11/06 رجوع به آگهی
واگذاری رنگ آمیزی در سطح منطقه 1389/11/04 رجوع به آگهی
خرید پایه 600- کابل 1389/11/04 رجوع به آگهی
صفحه 104 از 118