مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 30 دستگاه اتوبوس 1398/10/21 رجوع به آگهی
خرید کلیه تجهیزات آزمایشگاه کالیبراسیون 1398/08/18 1398/08/28
خرید گیره های پارک دوچرخه جهت ایستگاه ها 1397/11/29 رجوع به آگهی
واگذاری انجام پروژه مطالعات نیاز سنجی و جانمایی احداث پل 1397/10/01 1397/10/05
واگذاری انجام پروژه مطالعات نیاز سنجی و جانمایی احداث پل هفتم 1397/09/15 1397/09/28
انجام پروژه مطالعات نیازسنجی و جانمایی احداث پل 1397/09/15 رجوع به آگهی
احداث و راه اندازی مراکز معاینه فنی خودرو 1397/07/12 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه احداث و راه اندازی مراکز معاینه فنی خودرو 1397/05/17 1397/06/03
بکارگیری راه بندهای هیدرولیکی هوشمند 1397/03/20 رجوع به آگهی
واگذاری سیستم دوچرخه های اشتراکی ایستگاه های مکانیزه دوچرخه 1396/10/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2