مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری خدمات حفاظت و نگهداری کشتارگاه دام 1400/10/07 1400/10/09
مناقصه واگذاری خدمات حفاظت و نگهداری کشتارگاه دام 1400/09/27 1400/10/09
مناقصه حفاظت ونگهداری کشتارگاه 1400/09/25 1400/10/09
مناقصه واگذاری خدمات حفاظت و نگهداری کشتارگاه دام 1400/09/07 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات حفاظت و نگهداری کشتارگاه دام 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور کشتارگاه 1400/08/27 1400/09/07
مناقصه خرید بیل مکانیکی چرخ زنجیری ۲۲۰ 1400/05/10 1400/05/13
مناقصه خرید بیل 1400/04/29 1400/05/13
مناقصه خرید بیل مکانیکی چرخ زنجیری ۲۲۰ 1400/04/29 1400/05/13
مناقصه خرید بیل مکانیکی چرخ زنجیری ۲۲۰ 1400/04/12 1400/04/13
مناقصه واگذاری امور نگهبانی و حراست فیزیکی 1400/04/07 1400/04/08
مناقصه خرید بیل مکانیکی چرخ زنجیری ۲۲۰ 1400/04/03 1400/04/13
مناقصه خرید بیل زنجیری 220 1400/04/01 1400/04/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی امور نگهبانی وحفاظت فیزیکی 1400/04/01 1400/04/06
مناقصه عملیات سنگ چینی فنداسیون ودیوار رودخانه 1400/03/30 1400/04/07
مناقصه سنگ چینی فنداسیون ودیوار رودخانه 1400/03/29 1400/04/07
مناقصه واگذاری امور نگهبانی و حراست فیزیکی 1400/03/29 1400/04/08
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری 1400/03/27 رجوع به آگهی
مناقصه خرید دیزل ژنراتور 400KW 1400/03/24 1400/03/25
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری 1400/03/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 23