مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای احداث جمعه بازار 1399/02/25 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت دوم اجرای احداث جمعه بازار 1399/02/16 1399/02/25
اجرای پروژه جمعه بازار 1399/02/16 رجوع به آگهی
اجرای پروژه فاز 1 پیاده رو سازی بلوار ـ اجرای کف فرش و جدولگذاری معابر سطح شهر ـ اجرای لکه گیری آسفا... 1399/02/09 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت دوم لکه گیری وکف فرش معابر سطح شهر 1399/02/02 1399/02/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت دوم بکارگیری پیمانکار جهت اجرای فاز یک عملیات پیاده رو سازی بلوار تهرا... 1399/02/02 1399/02/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت دوم لکه گیری وترمیم آسفالت 1399/02/02 1399/02/11
اجرای پروژه فاز 1 پیاده روسازی بلوار امام - اجرای کف فرش و جدولگذاری معابر سطح شهر - اجرای لکه گیری... 1399/02/01 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدمات شهری -واگذاری امور خدمات عمومی و فنی -واگذاری امور جمع آوری بازیافت و دفن پسماند... 1399/01/16 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور فضای سبز قسمت جنوبی 1399/01/05 1399/01/16
صفحه 1 از 37