مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام عملیات بازسازی ساختمان شعبه 1400/10/01 1400/10/07
مناقصه عملیات بازسازی ساختمان 1400/10/01 1400/10/07
مناقصه واگذاری عملیات طراحی و تأمین تجهیزات برقی و مکانیکی و عملیات اجرایی دیتا سنتر (پاور روم) بانک 1400/09/30 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات بازسازی ساختمان 1400/09/28 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات طراحی و تأمین تجهیزات برقی و مکانیکی و عملیات اجرایی دیتا سنتر (پاور روم) 1400/09/28 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات طراحی و تأمین تجهیزات برقی و مکانیکی و عملیات اجرایی دیتا سنتر(پاور روم) 1400/09/27 1400/10/04
مناقصه واگذاری عملیات طراحی و تأمین تجهیزات برقی و مکانیکی و عملیات اجرایی دیتا سنتر(پاور روم) 1400/09/24 1400/10/04
مناقصه انجام کارهای باقیمانده پست برق ساختمان حوزه مدیریت 1400/09/23 1400/09/27
مناقصه واگذاری انجام کارهای باقیمانده پست برق ساختمان 1400/09/20 1400/09/27
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی انجام کارهای باقیمانده پست برق ساختمان حوزه مدیریت بانک ملی ایران(واقع در تهران) 1400/09/20 1400/09/27
مناقصه واگذاری انجام عملیات بازسازی بلوک یک مرکز آمورش و فرهنگی 1400/09/03 1400/09/06
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی بازسازی بلوک 1400/08/30 1400/09/06
مناقصه واگذاری شرکت های واجد صلاحیت به منظور عملیات راهبری تاسیسات و تجهیزات نیروگاه برق ادارات مرکزی بانک 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه سرویس و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی مجموعه ادارات مرکزی و ساختمان 1400/08/29 1400/09/04
مناقصه واگذاری سرویس و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان 1400/08/29 1400/09/04
مناقصه عملیات راهبری تاسیسات و تجهیزات نیروگاه برق ادارات 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات سرویس و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی مجموعه ادارات مرکزی و ساختمان 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری سرویس و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان 1400/08/27 1400/09/04
مناقصه راهبری تأسیسات و تجهیزات نیروگاه برق ادارات مرکزی 1400/08/26 رجوع به آگهی
مناقصه سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی مجموعه ادارات مرکزی و ساختمان 1400/08/26 1400/09/04
صفحه 1 از 11