کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
633390 مناقصه واگذاری تعمیرات کلی و بهسازی منازل استان خوزستان 1393/04/07 1393/04/16
632811 مناقصه واگذاری انجام خدمات تهیه، حمل و توزیع یخ مورد نیاز استان خوزستان 1393/04/04 1393/04/13
632120 مناقصه واگذاری انجام خدمات حمل و جابجایی وسایل اداری، تعمیر و نگهداری ملزومات اداری استان خوزستان 1393/04/03 رجوع به آگهی
631964 مناقصه واگذاری تعمیرات کلی و بهسازی منازل استان خوزستان 1393/04/03 رجوع به آگهی
625712 مناقصه واگذاری انجام خدمات تعمیرات ساختمان شهرک استان خوزستان 1393/03/20 1393/03/29
625699 مناقصه واگذاری انجام خدمات مورد نیاز تعمیرات برق در ناحیه مرکزی استان خوزستان 1393/03/20 1393/03/29
624954 مناقصه واگذاری انجام خدمات تهیه، طبخ، سرو و توزیع یک وعده غذا استان خوزستان 1393/03/19 1393/03/28
623721 مناقصه واگذاری انجام خدمات مورد نیاز تعمیرات برق استان خوزستان 1393/03/17 رجوع به آگهی
623719 مناقصه واگذاری انجام خدمات تهیه، طبخ، سرو و توزیع یک وعده غذا استان خوزستان 1393/03/17 رجوع به آگهی
596822 مناقصه واگذاری تعمیرات کلی منازل استان خوزستان 1393/01/23 1393/02/01
596094 مناقصه واگذاری تعمیرات کلی منازل کوی فدائیان اسلام استان خوزستان 1393/01/21 رجوع به آگهی
595884 مناقصه واگذاری خدمات مربوط به برقکاری ، بنائی، کارگری، دفتری، دستگاه عیب یابی کابل، تست کنتور و ... استان خوزستان 1393/01/20 1393/01/29
595788 مناقصه واگذاری عایق بندی پشت بام منازل و ادارات شهرک نفت استان خوزستان 1393/01/20 1393/01/29
594865 مناقصه واگذاری انجام کلیه خدمات مربوط به برقکاری ، بنائی، کارگری، دفتری، دستگاه عیب یابی کابل، ... استان خوزستان 1393/01/18 رجوع به آگهی
594796 مناقصه واگذاری عایق بندی پشت بام منازل و ادارات شهرک استان خوزستان 1393/01/18 1393/01/25
591388 مناقصه واگذاری انجام خدمات تنظیفات منازل سازمانی ، اداری و همچنین محوطه های تاسیسات استان خوزستان 1392/12/21 1393/01/01
587445 مناقصه واگذاری انجام خدمات موریانه زدایی منازل سازمانی، ادارات، اماکن عمومی و تاسیسات استان خوزستان 1392/12/11 رجوع به آگهی
584870 مناقصه واگذاری انجام خدمات هرس چمن و حصار سبز (مورد و شمشاد) منازل شهرک استان خوزستان 1392/12/05 رجوع به آگهی
580772 مناقصه واگذاری انجام خدمات تعمیرات عمومی شهرک نفت استان خوزستان 1392/11/26 1392/12/05
580768 مناقصه واگذاری تکمیل تعمیرات اساسی سالن اجتماعات مجتمع آموزش فنون برومی استان خوزستان 1392/11/26 1392/12/03
صفحه 1 از 48