مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری تعمیرات کلی و بهسازی منازل 1393/04/07 1393/04/16
مناقصه واگذاری انجام خدمات تهیه، حمل و توزیع یخ مورد نیاز 1393/04/04 1393/04/13
مناقصه واگذاری انجام خدمات حمل و جابجایی وسایل اداری، تعمیر و نگهداری ملزومات اداری 1393/04/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تعمیرات کلی و بهسازی منازل 1393/04/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات تعمیرات ساختمان شهرک 1393/03/20 1393/03/29
مناقصه واگذاری انجام خدمات مورد نیاز تعمیرات برق در ناحیه مرکزی 1393/03/20 1393/03/29
مناقصه واگذاری انجام خدمات تهیه، طبخ، سرو و توزیع یک وعده غذا 1393/03/19 1393/03/28
مناقصه واگذاری انجام خدمات مورد نیاز تعمیرات برق 1393/03/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات تهیه، طبخ، سرو و توزیع یک وعده غذا 1393/03/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تعمیرات کلی منازل 1393/01/23 1393/02/01
مناقصه واگذاری تعمیرات کلی منازل کوی فدائیان اسلام 1393/01/21 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات مربوط به برقکاری ، بنائی، کارگری، دفتری، دستگاه عیب یابی کابل، تست کنتور و ... 1393/01/20 1393/01/29
مناقصه واگذاری عایق بندی پشت بام منازل و ادارات شهرک نفت 1393/01/20 1393/01/29
مناقصه واگذاری انجام کلیه خدمات مربوط به برقکاری ، بنائی، کارگری، دفتری، دستگاه عیب یابی کابل، ... 1393/01/18 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عایق بندی پشت بام منازل و ادارات شهرک 1393/01/18 1393/01/25
مناقصه واگذاری انجام خدمات تنظیفات منازل سازمانی ، اداری و همچنین محوطه های تاسیسات 1392/12/21 1393/01/01
مناقصه واگذاری انجام خدمات موریانه زدایی منازل سازمانی، ادارات، اماکن عمومی و تاسیسات 1392/12/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات هرس چمن و حصار سبز (مورد و شمشاد) منازل شهرک 1392/12/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات تعمیرات عمومی شهرک نفت 1392/11/26 1392/12/05
مناقصه واگذاری تکمیل تعمیرات اساسی سالن اجتماعات مجتمع آموزش فنون برومی 1392/11/26 1392/12/03
صفحه 1 از 48