مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تعمیرات کلی و بهسازی منازل 1393/04/07 1393/04/16
واگذاری انجام خدمات تهیه، حمل و توزیع یخ مورد نیاز 1393/04/04 1393/04/13
واگذاری انجام خدمات حمل و جابجایی وسایل اداری، تعمیر و نگهداری ملزومات اداری 1393/04/03 رجوع به آگهی
واگذاری تعمیرات کلی و بهسازی منازل 1393/04/03 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات تعمیرات ساختمان شهرک 1393/03/20 1393/03/29
واگذاری انجام خدمات مورد نیاز تعمیرات برق در ناحیه مرکزی 1393/03/20 1393/03/29
واگذاری انجام خدمات تهیه، طبخ، سرو و توزیع یک وعده غذا 1393/03/19 1393/03/28
واگذاری انجام خدمات مورد نیاز تعمیرات برق 1393/03/17 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات تهیه، طبخ، سرو و توزیع یک وعده غذا 1393/03/17 رجوع به آگهی
واگذاری تعمیرات کلی منازل 1393/01/23 1393/02/01
صفحه 1 از 96