مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری احداث و بهره برداری از رستوران آزاد دانشجویی مکمل در دانشگاه 1398/08/02 رجوع به آگهی
احداث رستوران (مکمل) در دانشگاه 1398/07/28 رجوع به آگهی
امور خدماتی ، پشتیبانی و نگهبانی 1398/02/31 رجوع به آگهی
امور خدماتی ، پشتیبانی و نگهبانی 1398/01/29 رجوع به آگهی
واگذاری برونسپاری فعالیت های خدماتی، تاسیساتی و پشتیبانی امور 1394/12/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1