مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور خدماتی، منشی گری و نگهبانی بیمارستان 1397/12/25 رجوع به آگهی
واگذاری پوشش بیمه و حادثه کارمندان شاغل و بازنشسته دانشگاه 1397/12/20 1397/12/28
واگذاری امور راهبری و نگهداری تاسیسات بیمارستانهای تابعه 1397/12/19 1397/12/27
واگذاری امور راهبری و نگهداری تاسیسات بیمارستانهای تابعه خود 1397/12/18 1397/12/27
امور خدماتی و نظافتی و امور بیماربری بیمارستان 1397/11/06 رجوع به آگهی
واگذاری امور بیمار بری خدمات نظافتی برخی از بیمارستان ها 1397/09/20 رجوع به آگهی
خرید خدمات مراقبت های اولیه سلامت مراکز خدمات جامع سلامت وپایگاه سلامت حاشیه شهر وسکونت گاه های غیر 1397/09/03 1397/09/03
واگذاری خدمات سلامت تعدادی از مراکز و پایگاه های سلامت مستقر در شهرستان 1397/08/29 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات سلامت تعدادی از مراکز و پایگاه های سلامت مستقر در شهرستان ها 1397/08/28 رجوع به آگهی
واگذاری امور حمل و نقل مرکز بهداشت 1397/08/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 42