کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7375432 مناقصه انجام آنالیز و مطالعه نمونه های حاصل از عملیات اکتشافی شامل تعداد 20 هزار نمونه سنگی آبراهه ای و پودری استان تهران 1402/09/06 1402/09/22
7373596 مناقصه انجام سرمایه گذاری به منظور اکتشاف ،تکمیلی، طراحی، تجهیز آماده سازی و بهره برداری استخراج استان تهران 1402/09/05 1402/09/08
7369072 مناقصه انجام آنالیز و مطالعه نمونه های حاصل از عملیات اکتشافی (شامل تعداد 20 هزار نمونه سنگی، آبراهه ای و پودری) استان تهران 1402/09/05 1402/09/22
7369053 مناقصه انجام امور خدمات عمومی،فنی و اداری در مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران استان یزد 1402/09/05 1402/09/22
7365987 مناقصه انجام آنالیز و مطالعه نمونه های حاصل از عملیات اکتشافی (شامل تعداد 20 هزار نمونه سنگی ، آبراهه ای و پودری) استان تهران 1402/09/04 1402/09/22
7350175 مناقصه احداث ساختمان پست توزیع برق و اتاق کنترل در سایت طرح تولید کاغذ از آهک استان لرستان 1402/08/29 1402/09/08
7346568 مناقصه انجام 10 هزار متر عملیات حفاری مغزهگیری و پودری (با استفاده از دستگاههای حفاری کارفرما) استان اصفهان 1402/08/28 1402/09/08
7311998 مناقصه واگذاری انجام امور خدمات حفاظتی و مراقبتی از اموال و داراییها استان گیلان 1402/08/27 1402/09/01
7311563 مناقصه انجام 10 هزار متر عملیات حفاری مغزه گیری و پودری با استفاده از دستگاههای حفاری استان زنجان، استان سیستان و بلوچستان، استان اصفهان 1402/08/27 1402/09/08
7309411 مناقصه انجام امورخدمات حفاظتی و مراقبتی از اموال و دارایی های شرکت استان گیلان 1402/08/25 1402/09/01
7306191 مناقصه واگذاری انجام امور خدمات حفاظتی و مراقبتی از اموال و داراییهای شرکت استان گیلان 1402/08/24 1402/09/01
7284662 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام 10 هزار متر عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده های اکتشافی استان کرمان 1402/08/17 1402/09/01
7281939 مناقصه بررسی اثر نانو حبابهای هوا و ازون بر روی اکسیداسیون کانسنگ های مقاوم سولفیدی طلادار در مقیاس آزمایشگاهی استان تهران 1402/08/17 رجوع به آگهی
7278877 مناقصه احداث یک باب سوله و ساخت و نصب قفسه در سوله جهت نگهداری جعبه های مغزه های حفاری و نمونه های معدنی استان سیستان و بلوچستان 1402/08/16 1402/08/24
7278866 مناقصه انجام طراحی تأمین تجهیزات و احداث شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب 50 متر مکعبی مجتمع طلای موته استان اصفهان 1402/08/16 1402/08/17
7278651 مناقصه انجام،طراحی، تأمین تجهیزات و احداث شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب 50 متر مکعبی استان اصفهان 1402/08/16 1402/08/17
7277371 مناقصه انجام 10 هزار متر عملیات حفاری مغزه گیری استان سیستان و بلوچستان 1402/08/16 1402/08/24
7277356 مناقصه انجام 10 هزار متر عملیات حفاری مغزه گیری استان تهران 1402/08/16 1402/08/24
7277120 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید 300 تن سیانور سدیم با خلوص حداقل 98 درصد برای مجتمع طلای موته استان اصفهان 1402/08/16 1402/09/01
7276618 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام 10 هزار متر عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده های اکتشافی استان سیستان و بلوچستان 1402/08/16 1402/08/24
صفحه 1 از 116