مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید، نصب، راه اندازی و آموزش دستگاه XRF 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه تأمین، نصب، راه اندازی و آموزش تجهیزات و لوازم سیستمهای حفاظتی و نظارت تصویری 1400/10/21 1400/10/29
مناقصه تأمین، نصب، راه اندازی و آموزش تجهیزات و لوازم سیستمهای حفاظتی و نظارت تصویری در مجتمع 1400/10/21 1400/10/29
مناقصه خرید، نصب، راه اندازی و آموزش دستگاه XRF مورد نیاز مرکز تحقیقات 1400/10/21 1400/10/29
مناقصه تأمین، نصب، راه اندازی و آموزش تجهیزات و لوازم سیستم های حفاظتی و نظارت تصویری 1400/10/20 1400/10/29
مناقصه خرید، نصب، راه اندازی و آموزش دستگاه XRF مورد نیاز 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نصب، راه اندازی و آموزش تجهیزات و لوازم سیستم های حفاظتی و نظارت تصویری در مجتمع 1400/10/19 1400/10/29
مناقصه انجام امور خدمات حفاظتی و مراقبتی از اموال و دارایی های شرکت 1400/10/07 1400/10/15
مناقصه واگذاری انجام 30 هزار متر عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده های اکتشافی 1400/10/07 1400/10/15
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام 30 هزار متر عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده های اکتشافی ایمیدرو 1400/10/05 1400/10/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدمات حفاظتی و مراقبتی از اموال و دارایی های شرکت 1400/10/05 1400/10/15
مناقصه «انجام سرمایه گذاری به منظور اکتشاف تکمیلی، طراحی، تجهیز، آماده سازی و بهره برداری 1400/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل و امور حمل و نقل سبک 1400/09/30 1400/10/08
مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل و امور حمل و نقل سبک 1400/09/29 1400/10/08
مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل و امور حمل و نقل سبک 1400/09/28 1400/10/08
مناقصه تأمین، نصب، راه اندازی و آموزش تجهیزات و لوازم سیستم های حفاظتی و نظارت تصویری 1400/09/25 1400/10/01
مناقصه واگذاری تامین، نصب، راه اندازی و آموزش تجهیزات و لوازم سیستم های حفاظتی و نظارت تصویری 1400/09/24 1400/10/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل و امور حمل و نقل سبک در مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران 1400/09/02 1400/09/10
مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل و امور حمل و نقل سبک در مجتمع 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه تجهیزات واحد خردایش پروژه احداث کارخانه 1400/08/17 1400/08/26
صفحه 1 از 88