مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه طرح اجرایی معدنکاری با رعایت شرایط پایداری - دیواره های معدن روباز و نظارت بر عملیات معدنکاری ر... 1398/06/24 1398/07/03
تأمین (خرید)، نصب، راه‌اندازی،آموزش، سرویس و نگهداری (تعمیرات) و قرائت ادواری یک دستگاه رادار پرتابل... 1398/06/23 1398/07/03
تامین (خرید)، نصب، راه اندازی، آموزش سرویس و نگهداری (تعمیرات) و قرائت ادواری یک دستگاه رادار پرتابل... 1398/06/23 1398/07/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای تهیه طرح اجرایی معدنکاری ونظارت برعملیات معدنکاری... 1398/06/14 1398/07/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای تهیه طرح اجرایی معدنکاری ونظارت برعملیات معدنکاری... 1398/06/14 1398/07/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای تأمین،نصب،راه‌اندازی،آموزش سرویس و نگهداری وقرائت... 1398/06/12 1398/07/03
تهیه طرح اجرایی معدنکاری با رعایت شرایط پایداری - دیواره های معدن روباز و نظارت بر عملیات معدنکاری ر... 1398/06/12 1398/07/03
تأمین (خرید)، نصب، راه‌اندازی،آموزش سرویس و نگهداری (تعمیرات) و قرائت ادواری یک دستگاه رادار پرتابل... 1398/06/11 1398/07/03
تأمین (خرید)، نصب، راه‌اندازی،آموزش سرویس و نگهداری (تعمیرات) و قرائت ادواری یک دستگاه رادار پرتابل... 1398/06/10 رجوع به آگهی
واگذاری انجام 5000 متر عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده های اکتشافی 1398/06/09 1398/06/20
صفحه 1 از 119