مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
6001172 مناقصه خدمات نظارت HSE 1401/09/09 1401/09/17
5995486 مناقصه خدمات نظارت HSE 1401/09/08 1401/09/17
5991028 مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1401/09/07 1401/09/15
5986789 مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک 1401/09/06 1401/09/15
5977523 مناقصه واگذاری عملیات نورپردازی تقاطع غیر همسطح 1401/09/02 1401/09/10
5976239 مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک 1401/09/02 1401/09/10
5972567 مناقصه عملیات نورپردازی تقاطع غیر همسطح 1401/09/01 1401/09/10
5972315 مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1401/09/01 1401/09/10
5956593 مناقصه خرید لوازم و تجهیزات مورد نیاز جهت انتقال آب به مرتفع ترین نقطه پارک 1401/08/26 1401/09/05
5953787 مناقصه خرید لوازم و تجهیزات مورد نیاز جهت انتقال آب به مرتفع ترین نقطه پارک 1401/08/25 1401/09/05
5953689 مناقصه اجرای خط انتقال آب 1401/08/25 1401/09/03
5949206 مناقصه اجرای خط انتقال آب 1401/08/24 1401/09/03
5949049 مناقصه اجرای خط انتقال آب 1401/08/24 1401/09/03
5944877 مناقصه خرید اقلام گیاهی 1401/08/23 1401/08/28
5943478 مناقصه اجرای عملیات نورپردازی 1401/08/23 1401/08/28
5929486 مناقصه خرید لوله بتنی 1401/08/18 1401/08/28
5925305 مناقصه خرید لوله بتنی جهت قنات 1401/08/17 1401/08/28
5909231 مناقصه ساخت تابلو تمثال شهدا به تعداد 120 عدد 1401/08/12 1401/08/19
5908311 مناقصه ساخت تابلو تمثال شهدا 1401/08/11 1401/08/19
5903976 مناقصه ساخت تابلو تمثال شهدا 1401/08/10 1401/08/19
صفحه 1 از 52