مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پروژه احداث و بهره برداری از تونل ارتباطی برای برقراری ارتباطات شبکه فیبرنوری از طریق مشارکت... 1398/11/03 1398/11/13
واگذاری پروژه احداث و بهره برداری از تونل ارتباطی برای برقراری ارتباطات شبکه فیبرنوری از طریق مشارکت... 1398/10/25 1398/11/13
واگذاری امور مربوط به اصلاح هندسی ورودی شهر 1398/03/07 1398/03/20
امور مربوط به اصلاح هندسی ورودی شهر 1398/02/30 1398/03/20
واگذاری سرمایه گذاری زمینی محصور به مساحت 2000 مترمربع 1397/11/03 1397/11/13
واگذاری امور مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز 1397/10/27 رجوع به آگهی
واگذاری سرمایه گذاری زمینی جهت احداث و بهره برداری مرکز معاینه فنی خودروهای سبک 1397/10/26 1397/11/13
واگذاری امور مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر 1397/10/20 1397/11/07
واگذاری امور مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر 1397/10/04 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر 1397/09/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3