کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8100023 مناقصه خرید انواع لاستیک سبک، سنگین و نیمه سنگین استان ایلام 1403/03/24 1403/03/26
8097394 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دودستگاه کمرشکن دو محور رمپ از سپر عقب استان ایلام 1403/03/23 1403/03/27
8097227 مناقصه احداث سوله راهداری شهرستان هلیلان استان ایلام 1403/03/23 1403/03/27
8095251 مناقصه خرید و نصب دستگاه آیس بانک آب سرد کن صنعتی استان ایلام 1403/03/23 1403/03/24
8094708 مناقصه ارسال تصاویر وضعیت راههای حوزه استحفاظی و نقاط مورد نظر اداره کل به همراه اطلاعات تردد ، دما، رطوبت و پلاک خودوروهای عبوری از طریق سامانه های تصویری برداری ثابت استان ایلام 1403/03/23 1403/03/24
8090965 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع لاستیک سبک ، سنگین و نیمه سنگین استان ایلام 1403/03/22 1403/03/26
8085825 مناقصه عمومی یک مرحله ای ارسال تصاویر وضعیت راه های حوزه استحفاظی ونقاط مورد نظر اداره کل به همراه اطلاعات تردد ،دما،رطوبت و پلاک خودروهای عبوری استان ایلام 1403/03/21 1403/03/24
8084932 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ونصب 6دستگاه آیس بانک (آب سرد کن صنعتی )40 شیر جهت پایانه مرزی شهید سلیمانی وبرکت استان ایلام 1403/03/21 1403/03/24
8073114 مناقصه واگذاری بهسازی وآسفالت محور استان ایلام 1403/03/19 1403/03/21
8072918 مناقصه بیمه مسئولیت حرفه ای استان ایلام 1403/03/19 1403/03/20
8072793 مناقصه بهسازی و آسفالت محوراربعینی استان ایلام 1403/03/19 1403/03/21
8065740 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهسازی وآسفالت محور اربعینی استان ایلام 1403/03/16 1403/03/21
8062414 مناقصه عمومی یک مرحله ای بیمه مسئولیت حرفه ای استان ایلام 1403/03/16 1403/03/20
8046226 مناقصه پروژه راهبری نگهداری و حفاظت فیزیکی روشنایی ، تهویه ، کنترل هوشمند و سیستم روشنایی استان ایلام 1403/03/10 1403/03/09
8038135 مناقصه پروژه راهبری نگهداری و حفاظت فیزیکی روشنایی ، تهویه ، کنترل ، هوشمند استان ایلام 1403/03/08 1403/03/09
8036835 مناقصه عملیات خط کشی و ایمن سازی راههای برون شهری استان ایلام 1403/03/08 1403/03/10
8036496 مناقصه خرید اقلام برقی و مکانیکی پایانه مرزی استان ایلام 1403/03/08 1403/03/09
8032767 مناقصه عملیات خط کشی وایمن سازی راههای برون شهری استان ایلام 1403/03/07 1403/03/10
8032533 مناقصه خرید اقلام برقی و مکانیکی پایانه مرزی استان ایلام 1403/03/07 1403/03/09
8030150 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه راهبری، نگهداری وحفاظت فیزیکی (روشنایی ،تهویه ،،کنترل ،هوشمند وسیستم روشنایی ) استان ایلام 1403/03/07 1403/03/09
صفحه 1 از 69