مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5975016 مناقصه راهسازی سراب نقل - پشته ماژین 1401/09/02 رجوع به آگهی
5974460 مناقصه حفاظت فیزیکی ، سرویس تعمیرات و نگهداری سیستم روشنایی معابر تونلها 1401/09/02 1401/09/06
5970647 مناقصه عمومی یک مرحله ای راهسازی 1401/09/01 1401/09/05
5969830 مناقصه حفاظت فیزیکی ،سرویس تعمیرات ونگهداری سیستم روشنایی معابر تونلها 1401/08/30 1401/09/05
5966031 مناقصه خریداری 2دستگاه نمکپاش مکانیزه پلاگین و2دستگاه تیغه برفروب جلو کامیونی 1401/08/29 1401/09/02
5937375 مناقصه واگذاری ایمن سازی راههای حوزه استحفاظی استان با اولویت محورهای اربعین با قطعات پیش ساخته شامل نیوجرسی، باکس، لوله ، تیر، دال 1401/08/21 1401/08/14
5906783 مناقصه بهسازی، آسفالت و ایمن سازی راه 1401/08/11 1401/08/12
5904985 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای ایمن سازی راههای حوزه استحفاظی استان با اولویت محورهای اربعین باقطعات پیش ساخته (شامل نیوجرسی ،باکس،لوله، 1401/08/10 1401/08/14
5896467 مناقصه بهسازی،آسفالت وایمن سازی راهها 1401/08/08 1401/08/12
5889769 مناقصه واگذاری بهسازی، آسفالت و ایمن سازی راهها 1401/08/07 1401/08/07
5846522 مناقصه بهسازی ،آسفالت وایمن سازی راهها 1401/08/02 1401/08/07
5838279 مناقصه تهیه خرید و حمل ماسه زمستانی 1401/07/30 رجوع به آگهی
5837549 مناقصه خرید آسفالت گرم 1401/07/30 1401/07/30
5808917 مناقصه خرید آسفالت گرم 1401/07/26 1401/07/30
5801626 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه،خرید وحمل ماسه زمستانی 1401/07/24 1401/07/28
5778094 مناقصه بهسازی ، آسفالت و ایمن سازی راههای 1401/07/20 1401/07/23
5775683 مناقصه بهسازی ،آسفالت وایمن سازی راهها 1401/07/19 1401/07/23
5773205 مناقصه بهسازی آسفالت وایمن سازی راهها 1401/07/18 1401/07/23
5723408 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید آسفالت گرم شهرستانهای 1401/07/04 1401/07/06
5723380 مناقصه عمومی یک مرحله ای راهسازی راه و روستایی 1401/07/04 1401/07/06
صفحه 1 از 49