کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7038843 مناقصه واگذاری حجمی انجام تعمیرات تامین قطعات و نگهداری تاسیسات الکتریکی مکانیک ابنیه ساختمان ها و محوطه پایانه مرزی استان ایلام 1402/06/21 1402/06/22
7032336 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی انجام تعمیرات ،تامین قطعات ونگهداری تاسیسات الکتریکی ،مکانیکی ،ابنیه ساختمان ها ومحوطه پایانه مرزی شهید سلیمانی استان ایلام 1402/06/19 1402/06/22
6983663 مناقصه دو عنوان مناقصه شامل خرید یک دستگاه مینی لودر (بابکت) چهار سیلندر - خریداری انواع روانکار و ضدیخ استان ایلام 1402/06/11 1402/06/11
6982079 مناقصه دو عنوان مناقصه شامل : خرید یک دستگاه مینی لودر (بابکت) چهار سیلندر - خریداری انواع روانکار و ضدیخ استان ایلام 1402/06/09 1402/06/11
6980227 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه مینی لودر (بابکت )چهار سیلندر استان ایلام 1402/06/08 1402/06/11
6979809 مناقصه عمومی یک مرحله ای خریداری انوع روانکار وضد یخ استان ایلام 1402/06/08 1402/06/11
6975987 مناقصه تهیه خرید و حمل ماسه زمستانی استان ایلام 1402/06/08 1402/06/11
6973363 مناقصه تهیه و نصب یک عدد پکیج ویونیت 70 تنی استان ایلام 1402/06/07 1402/06/08
6972402 مناقصه تهیه و نصب یک عدد پکیج و یونیت 70 تنی استان ایلام 1402/06/07 1402/06/08
6970069 مناقصه خرید وحمل ماسه زمستانی استان ایلام 1402/06/06 1402/06/11
6965688 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ونصب یک عدد پکیج یونیت 70 تنی استان ایلام 1402/06/05 1402/06/08
6922134 مناقصه احداث آبنما و پل خرپایی محور استان ایلام 1402/05/28 1402/05/31
6907560 مناقصه واگذاری تکمیل راه روستایی استان ایلام 1402/05/23 1402/05/22
6895829 مناقصه واگذاری تکمیل راه روستایی استان ایلام 1402/05/21 1402/05/22
6890694 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل راه روستایی گنجه کیلومتر استان ایلام 1402/05/18 1402/05/22
6889688 مناقصه سه عنوان مناقصه شامل : خریداری انواع روانکار وضد یخ - خریداری انواع لاستیک سبک ، سنگین و نیمه سنگین - خریدیک دستگاه مینی لودر بابکت چهار سیلندر استان ایلام 1402/05/18 1402/05/21
6885428 مناقصه عمومی یک مرحله ای خریداری انواع لاستیک سبک سنگین ونیمه سنگین استان ایلام 1402/05/17 1402/05/21
6885427 مناقصه خرید یک دستگاه مینی لودر (بابکت )چهار سیلندر استان ایلام 1402/05/17 1402/05/21
6885426 مناقصه عمومی یک مرحله ای خریداری انوع روانکار وضد یخ استان ایلام 1402/05/17 1402/05/21
6874073 مناقصه اصلاح نقاط حادثه خیز استان ایلام 1402/05/15 1402/05/14
صفحه 1 از 59