مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای ابنیه فنی محورهای روستایی 1398/11/06 1398/11/10
اجرای ابنیه فنی محورهای روستایی 1398/11/06 1398/11/10
اجرای ابنیه فنی محورهای روستایی 1398/11/03 1398/11/10
اجرای عملیات آسفالت گرم محور 1398/10/30 1398/11/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای روکش آسفالت گرم محور 1398/10/30 1398/11/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث 2 دستگاه پل عابر در محور بیرجند – سربیشه - نهبندان 1398/10/30 1398/11/03
بهسازی و آسفالت راه روستایی 1398/10/30 1398/11/03
بهسازی و آسفالت راه روستایی ـ احداث 2 دستگاه پل عابر ـ اجرای روکش آسفالت ـ اجرای عملیات آسفالت گرم 1398/10/29 رجوع به آگهی
بهسازی و آسفالت راه روستایی و احداث دو دستگاه پل عابر در محور و اجرای روکش آسفالت گرم محور و اجرای... 1398/10/29 1398/11/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت گرم راههای حوزه استحفاظی 1398/10/21 1398/10/24
صفحه 1 از 28