مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات ساخت 10 دستگاه عرشه پل خرپایی به دهانه 45 متر تیپ استاندارد 1400/10/22 1400/10/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش اسلاری سیل محور روستایی 1400/10/21 1400/10/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و زیر سازی میدان 1400/10/21 1400/10/26
مناقصه بهسازی و ایمن سازی نقاط دارای تصادف 1400/10/21 1400/10/26
مناقصه بهسازی و ایمن سازی نقاط دارای تصادف شهرستان 1400/10/21 1400/10/26
مناقصه بهسازی و روکش آسفالت 1400/10/21 1400/10/26
مناقصه بهسازی و ایمن سازی نقاط دارای تصادف 1400/10/21 1400/10/26
مناقصه عملیات اساس و آسفالت بخشی از محور 1400/10/21 1400/10/26
مناقصه بهسازی و روکش آسفالت گرم راههای شهرستان 1400/10/21 1400/10/26
مناقصه بهسازی و روکش آسفالت گرم راههای 1400/10/21 1400/10/26
مناقصه بهسازی و لکه گیری هندسی و روکش آسفالت 1400/10/21 1400/10/26
مناقصه تکمیل عملیات خاکی و ابنیه فنی بخشی از محور 1400/10/21 1400/10/26
مناقصه ساخت 14 عدد باکس 8*6 متری زیرگذر - پروژه بهسازی و دو بانده نمودن محور - خرید حفاظ بلوک مفصلی 4 متری 1400/10/20 1400/10/26
مناقصه بهسازی محور 1400/10/20 1400/10/26
مناقصه نصب 30 عدد باکس 6در8 متر زیر گذر 1400/10/20 1400/10/26
مناقصه خرید حفاظ بلوک مفصلی 1400/10/19 1400/10/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت 14 عدد باکس 8در6 متری زیرگذر 1400/10/19 1400/10/26
مناقصه خرید، نصب و اجراء سیستم روشنایی نقاط پرتصادف 1400/10/19 1400/10/26
مناقصه تکمیل، بهسازی، ایمنسازی و روکش آسفالت گرم 1400/10/19 1400/10/26
مناقصه خرید، نصب و اجرا سیستم روشنایی 1400/10/19 1400/10/26
صفحه 1 از 43