کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7396365 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، حمل و نصب مسیرنمای ارتجاعی یکطرفه و دو طرفه استان تهران 1402/09/12 1402/09/18
7395612 مناقصه عمومی یک مرحله ای رفع نقاط پرحادثه شهرستان شهریار با اولویت میدان معادن و هفت جوی استان تهران 1402/09/12 1402/09/18
7390623 مناقصه جمع آوری اطلاعات پایش پیش بینی پاسخگوئی پیش یابی اب و هوای کشور، رصد و اطلاع رسانی وضعیت راهها و حمل و 141 استان تهران 1402/09/11 1402/09/16
7389538 مناقصه خرید و راه اندازی 10 دستگاه سرور استان تهران 1402/09/11 1402/09/16
7374744 مناقصه عمومی یک مرحله ای رفع نقاط پر حادثه شهرستان شهریار با اولویت محور روستایی ده بهار استان تهران 1402/09/06 1402/09/11
7374165 مناقصه عمومی یک مرحله ای رفع نقاط پرتصادف استان تهران 1402/09/06 1402/09/11
7371801 مناقصه واگذاری شامل 4 مورد تهیه و تحویل رنگ اکریلیک روغنی سرد ترافیکی و تینر و گلاسبید حوزه استحفاظی - انجام امور خدمات اداری و پشتیبانی - اجرای سیستم روشنایی در محور استان تهران 1402/09/05 رجوع به آگهی
7363327 مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت و نصب تورسنگ (گابیون) در سطح استان تهران استان تهران 1402/09/02 1402/09/09
7362992 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای سیستم روشنایی در محور استان تهران 1402/09/02 1402/09/09
7362983 مناقصه اجرای سیستم روشنایی در محور استان تهران 1402/09/02 1402/09/09
7348888 مناقصه واگذاری شامل 3 مورد تهیه، خرید، نصب و راه اندازی، مستند سازی و آموزش دوربین های مدار بسته و تجهیزات مربوطه در اماکن های اداره کل- تهیه و خرید ماسه 6- 3 به ادارات و راهدارخانه ها- - رفع نقاط پر... استان تهران 1402/08/28 رجوع به آگهی
7348327 مناقصه انجام امور خدمات اداری و پشتیبانی استان تهران 1402/08/28 1402/09/02
7347378 مناقصه 3 ردیف مناقصه شامل: تهیه، خرید، نصب و راه اندازی، مستندسازی و آموزش دوربینهای مدار بسته و تجهیزات مربوطه - تهیه و خرید ماسه 6-3 به ادارات و راهدارخانه ها- رفع نقاط پر حادثه استان تهران 1402/08/28 رجوع به آگهی
7344933 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و تحویل رنگ اکریلیک، روغنی، سرد ترافیکی و تینر و گلاسبید حوزه استحفاظی استان تهران استان تهران 1402/08/27 1402/09/02
7310867 مناقصه عمومی یک مرحله ای رفع نقاط پر حادثه شهرستان پاکدشت با اولویت نقطه پرحادثه قیامدشت استان تهران 1402/08/25 1402/09/02
7310863 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و خرید ماسه 6-3 به ادارات و راهدارخانه های شهرستان های استان استان تهران 1402/08/25 1402/09/02
7295299 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای تهیه، خرید، نصب و راه اندازی، مستندسازی و آموزش دوربین های مدار بسته و تجهیزات مربوطه در اماکن های اداره کل استان تهران 1402/08/21 1402/08/28
7244598 مناقصه تهیه و تحویل پایه گاردریل حوزه استحفاظی - تهیه و نصب سرعتگاه جاده ای حوزه استحفاظی استان تهران 1402/08/07 رجوع به آگهی
7223796 مناقصه عمومی یک مرحله ای رفع نقاط پر حادثه شهرستان پاکدشت با اولویت نقطه پرحادثه قیامدشت استان تهران 1402/08/01 1402/08/06
7222394 مناقصه 4 عنوان مناقصه شامل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور روستایی - احداث سیستم روشنایی به همراه جدول بتنی در محور کمربندی - ساخت و نصب تورسنگ (گابیون) استان تهران 1402/08/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 52