کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8013306 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای عملیات خط کشی راههای استان استان تهران 1403/03/03 1403/03/09
8013166 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سایبان ماشین آلات راهسازی یافت آباد، واوان و عوارضی اول تهران ساوه استان تهران 1403/03/03 1403/03/09
8013158 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب تابلوهای اطلاعاتی و تابلوهای سر درب راهدارخانه های اداره کل استان تهران 1403/03/03 1403/03/09
7967131 مناقصه واگذاری سه ردیف مناقصه شامل: - احداث نگهبانی واوان و تعمیر و مرمت راهدارخانه ها - تهیه و خرید و حمل و نصب درب ریلی به همراه درب بازکن برقی - ایمن سازی تقاطع - ایمن سازی حوزه استحفاظی استان تهران 1403/02/24 رجوع به آگهی
7962801 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل :تهیه خرید نصب و راه اندازی مستندسازی و آموزش دوربینهای مداربسته و تجهیزات مربوطه-اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور استان تهران 1403/02/23 رجوع به آگهی
7957680 مناقصه خرید تجهیزات ذخیره سازی استان تهران 1403/02/23 1403/02/31
7957332 مناقصه عمومی یک مرحله ای ایمن سازی تقاطع راه آهن استان تهران 1403/02/22 1403/02/29
7957226 مناقصه عمومی یک مرحله ای ایمن سازی حوزه استحفاظی شهرستان پیشوا استان تهران 1403/02/22 1403/02/29
7956600 مناقصه احداث نگهبانی واوان و تعمیر و مرمت راهدارخانه های حوزه ها استان تهران 1403/02/22 1403/02/29
7955729 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور جواد آباد-قلعه خواجه شهرستان ورامین استان تهران 1403/02/22 1403/02/29
7955709 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل :تهیه خرید نصب و راه اندازی مستندسازی و آموزش دوربینهای مداربسته و تجهیزات مربوطه-اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور استان تهران 1403/02/22 رجوع به آگهی
7947826 مناقصه دو عنوان مناقصه شامل :توسعه دستگاهها و تجهیزات مرکز مدیریت راه-خرید 38 دستگاه دوربین نظارتی و احداث 12 سامانه و انتقال تصاویر تا مرکز مدیریت استان تهران 1403/02/19 رجوع به آگهی
7928959 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای تهیه، خرید، نصب و راه اندازی، مستندسازی و آموزش دوربین های مداربسته و تجهیزات مربوطه در اماکن اداره کل راهد استان تهران 1403/02/17 1403/02/24
7923480 مناقصه توسعه دستگاه ها و تجهیزات مرکز مدیریت راه های استان استان تهران 1403/02/16 1403/02/22
7923256 مناقصه خرید 38 دستگاه دوربین نظارتی و احداث 12 سامانه و انتقال تصاویر تا مرکز مدیریت راه های استان استان تهران 1403/02/16 1403/02/22
7922038 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل : خرید دو دستگاه گریدر جهت انجام عملیات راهداری - تعمیر و مرمت و بازسازی به همراه اجرای طرح نوسازی و توسعه مرکز مدیریت راه های استان استان تهران 1403/02/16 رجوع به آگهی
7915304 مناقصه توسعه دستگاه ها و تجهیزات مرکز مدیریت راه های استان استان تهران 1403/02/12 رجوع به آگهی
7912870 مناقصه تعمیر و مرمت و بازسازی به همراه اجرای طرح نوسازی و توسعه مرکز مدیریت راههای استان استان تهران 1403/02/12 1403/02/19
7912164 مناقصه توسعه دستگاه ها و تجهیزات مرکز مدیریت راه ها استان تهران 1403/02/12 رجوع به آگهی
7907201 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دو دستگاه گریدر جهت انجام عملیات راهداری استان تهران 1403/02/11 1403/02/19
صفحه 1 از 57