کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8074353 مناقصه 5 عنوان مناقصه شامل :تجدید مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی -خدمات نگهداری جاری و اضطراری راههای حوزه استحفاظی-خرید ،نصب راه اندازی بهره برداری پشتیبانی و نگهداری از سه قیمت مقطوع ساما... استان گیلان 1403/03/19 1403/03/19
8058237 مناقصه 5 عنوان مناقصه شامل :تجدید مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی -خدمات نگهداری جاری و اضطراری راههای حوزه استحفاظی-خرید ،نصب راه اندازی بهره برداری پشتیبانی و نگهداری از سه قیمت مقطوع ساما... استان گیلان 1403/03/13 1403/03/19
8056585 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات نگهداری جاری و اضطراری را های حوزه استحفاظی استان گیلان استان گیلان 1403/03/13 1403/03/19
8056571 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدیدمرحله چهارم خرید،نصب،راه اندازی،پشتیبانی و نگهداری از سه سامانه ثبت تلخفات عبور و مرور(محور سنگر-سیاهکل) استان گیلان 1403/03/13 1403/03/19
8055164 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت راه رستایی جوکولبندان شهرستان رشت استان گیلان 1403/03/13 1403/03/19
8055151 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدد مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی طالم سه شنبه شهرستان رشت استان گیلان 1403/03/13 1403/03/19
8055147 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید دوم مناقصه آسفالت راه روستایی طرازکوه شهرستان رشت استان گیلان 1403/03/13 1403/03/19
8021454 مناقصه اجاره بهره برداری و نگهداری مرکز آماده سازی آسفالت استان گیلان 1403/03/05 1403/03/06
8015803 مناقصه 12 ردیف مناقصه شامل: - بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی- اجاره 7 دستگاه خودرو سبک با راننده- بیمه مسئولیت مدنی مدیران استان گیلان 1403/03/03 1403/03/03
8002737 مناقصه 12 ردیف مناقصه شامل: - بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی -عملیات آسفالت راه روستایی-- عملیات لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی-عملیات مرمت لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی-- عملیات لوله گذاری... استان گیلان 1403/02/30 1403/03/03
8001772 مناقصه 6 عنوان مناقصه شامل : عملیات لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی - تجدید مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی و .... استان گیلان 1403/02/30 رجوع به آگهی
7983487 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه خزید و حمل مصالح زیر اساس راه روستایی حویق شهرستان تالش استان گیلان 1403/02/29 1403/03/03
7983484 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی جنگسرا شهرستان رودسر استان گیلان 1403/02/29 1403/03/03
7983483 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه مرمت لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی کوشال- گورندان شهرستان لاهیجان استان گیلان 1403/02/29 1403/03/03
7983480 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لوله گذاری ، تثبیت و آسفالت راه روستایی جواهر دشت شهرستان رودسر استان گیلان 1403/02/29 1403/03/03
7983478 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه آسفالت راه روستایی پاشکم شهرستان ماسال استان گیلان 1403/02/29 1403/03/03
7983475 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی گلسفیدشهرستان لنگرود استان گیلان 1403/02/29 1403/03/03
7983472 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدیددوم مناقصه آسفالت راه روستایی گردکوه - جیرگوابر شهرستان لاهیجان استان گیلان 1403/02/29 1403/03/03
7983469 مناقصه خرید و حمل مصالح زیر اساس راه روستایی اشپلا شهرستان بندر نزلی استان گیلان 1403/02/29 1403/03/03
7983465 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی نالکیاشهرشهرستان لنگرود استان گیلان 1403/02/29 1403/03/03
صفحه 1 از 65