کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7024935 مناقصه 4 عنوان شامل : بهسازی و روکش آسفالت راه - لکه گیری و روکش آسفالت محور - اصلاح سیستم روشنایی معابر محور استان گیلان 1402/06/18 1402/06/19
7010556 مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح سیستم روشنایی معابر محور رشت - امامزاده هاشم و اجرای روشنایی نقطه ای را های حوزه ی شهرستان رشت استان گیلان 1402/06/14 1402/06/19
7009750 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت راه فرعی اطاقور - املش شهرستان لنگرود استان گیلان 1402/06/14 1402/06/19
7009741 مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت محور رشت - چابکسر (خروجی رشت- بریدگی دارسازی) استان گیلان 1402/06/14 1402/06/19
7009740 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی کردسراکوه شهرستان لنگرود استان گیلان 1402/06/14 1402/06/19
6996651 مناقصه 4 عنوان شامل : بهسازی و روکش آسفالت راه فرعی - بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی - لکه گیری و روکش آسفالت - اصلاح سیستم روشنایی معابر استان گیلان 1402/06/14 1402/06/19
6977828 مناقصه سه عنوان مناقصه شامل : بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی - فاز چهارم لکه گیری و روکش آسفالت راه - مرمت ساختمان پاسگاه پلیس راه استان گیلان 1402/06/08 1402/06/14
6975502 مناقصه عمومی یک مرحله ای فاز چهارم لکه گیری و روکش آسفالت راه استان گیلان 1402/06/07 1402/06/14
6975489 مناقصه بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی استان گیلان 1402/06/07 1402/06/14
6975480 مناقصه مرمت ساختمان پاسگاه پلیس راه استان گیلان 1402/06/07 1402/06/14
6973127 مناقصه سه عنوان مناقصه شامل : بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی - فاز چهارم لکه گیری و روکش آسفالت راه - مرمت ساختمان پاسگاه پلیس راه استان گیلان 1402/06/07 1402/06/14
6957383 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل خرید، نصب، راه اندازی، بهره برداری، پشتیبانی و نگهداری از سه سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور - خرید و حمل مصالح ساب بیس جهت راه روستایی - فاز دوم آسفالت راه روستایی استان گیلان 1402/06/04 1402/06/08
6943967 مناقصه خرید،نصب،راه اندازی،پشتیبانی و نگهداری از سه سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور (محور سنگر-سیاهکل) استان گیلان 1402/06/01 1402/06/08
6943965 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و حمل مصالح ساب بیس جهت راه روستایی قرابا- آبکنارشهرستان بندر انزلی (6000مترمکعب) استان گیلان 1402/06/01 1402/06/08
6943954 مناقصه عمومی یک مرحله ای فاز دوم آسفالت راه روستایی قرابا- آبکنارشهرستان بندر انزلی استان گیلان 1402/06/01 1402/06/08
6940412 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل خرید، نصب، راه اندازی، بهره برداری، پشتیبانی و نگهداری از سه سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور - خرید و حمل مصالح ساب بیس جهت راه روستایی - فاز دوم آسفالت راه روستایی استان گیلان 1402/06/01 1402/06/08
6918313 مناقصه بیمه شخص ثالث و بدنه ماشین آلات استان گیلان 1402/05/26 1402/06/01
6917336 مناقصه عمومی یک مرحله ای بیمه شخص ثالث و بدنه ماشین آلات استان گیلان 1402/05/25 1402/06/01
6915934 مناقصه 5 عنوان مناقصه شامل : لکه گیری و روکش آسفات محور- روکش آسفالت- مرمت پل بزرگ استان گیلان 1402/05/25 1402/05/30
6914639 مناقصه بیمه شخص ثالث و بدنه ماشین آلات استان گیلان 1402/05/25 1402/06/01
صفحه 1 از 51