مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5963685 مناقصه آسفالت راه روستایی - احداث دیوار حفاظتی - ایمن سازی فیزیکی کاربرای آسیب پزیر و.. 1401/08/29 1401/09/01
5951564 مناقصه ایمن سازی فیزیکی ویژه کاربران آسیب پذیر(تهیه ونصب علائم در سطح راه های استان حوزه ی ترافیک) 1401/08/24 1401/09/01
5951040 مناقصه عملیات تحکیم بستر زیر اساس و آسفالت راه روستایی 1401/08/24 1401/09/01
5951025 مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت راه فرعی 1401/08/24 1401/09/01
5951024 مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت 1401/08/24 1401/09/01
5951022 مناقصه احداث دیوار حفاظتی پل 1401/08/24 1401/09/01
5951020 مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت 1401/08/24 1401/09/01
5951019 مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت محور راه روستایی 1401/08/24 1401/09/01
5950973 مناقصه تجدید مناقصه لکه گیری در مقاطع موضعی و آسفالت محور 1401/08/24 1401/09/01
5950962 مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راه روستایی 1401/08/24 1401/09/01
5949848 مناقصه آسفالت راه روستایی - احداث دیوار حفاظتی - ایمن سازی فیزیکی کاربرای آسیب پزیر و.. 1401/08/24 1401/09/01
5911778 مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور - روکش آسفالت - عملیات تکمیلی احداث پل - مرمت درز الاستومتری پل - احداث سیستم روشنایی معابر محور 1401/08/14 1401/08/19
5911077 مناقصه لکه گیری هندسی(نقاط دارای نشست سازه ای وخرابی شدید)و روکش آسفالت محور 1401/08/12 1401/08/17
5911075 مناقصه عملیات مرمت درز انبساط الاستو مری پل بزرگ 1401/08/12 1401/08/19
5911012 مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت محور 1401/08/12 1401/08/19
5911008 مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور 1401/08/12 1401/08/19
5911007 مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت محور 1401/08/12 1401/08/19
5911005 مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت،لکه گیری و روکش آسفالت محور 1401/08/12 1401/08/19
5911004 مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت محور 1401/08/12 1401/08/19
5910999 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تکمیلی احداث پل 1401/08/12 1401/08/19
صفحه 1 از 38