مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه بهسازی و روکش آسفالت 1400/10/19 1400/10/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دو دستگاه لودر 1400/10/15 1400/10/19
مناقصه - لکه گیری و روکش آسفالت محور - بهسازی و تکمیل کمربندی- - بهسازی و مرمت و... 1400/10/15 1400/10/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه خط کش 1400/10/15 1400/10/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای بهسازی واحداث راه روستایی 1400/10/15 1400/10/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای خط کشی سرد محورها 1400/10/15 1400/10/19
مناقصه - لکه گیری و روکش آسفالت محور - بهسازی و تکمیل کمربندی- - بهسازی و مرمت و... 1400/10/15 1400/10/19
مناقصه احداث پل رودخانه 1400/10/15 1400/10/19
مناقصه بهسازی و تکمیل کمربندی 1400/10/15 1400/10/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت محور 1400/10/14 1400/10/19
مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت 1400/10/14 1400/10/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای بهسازی و مرمت رویه آسفالتی محور 1400/10/14 1400/10/19
مناقصه بازسازی اساسی یک دستگاه کامیون ولوو 1400/10/14 1400/10/19
مناقصه آسفالت محور عبوری 1400/10/14 1400/10/19
مناقصه تبدیل آبنما به پل 1400/10/14 1400/10/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت محور 1400/10/14 1400/10/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای روکش راه 1400/10/14 1400/10/19
مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور - بهسازی و تکمیل کمربندی- آسفالت محور عبوری - بازسازی اساسی یک دستگاه کامیون ولوو 440FM 1400/10/11 1400/10/11
مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور - بهسازی و تکمیل کمربندی - آسفالت محور عبوری - بازسازی اساسی یک دستگاه کامیون ولوو 440FM 1400/10/08 1400/10/11
مناقصه واگذاری - بهسازی محور - احداث راه روستایی- اصلاح و رفع نقطه حادثه خیز - لکه گیری و روکش آسفالت - روکش راه - احداث پل رودخانه - تبدیل آبنما به پل 1400/09/25 1400/09/25
صفحه 1 از 19