مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تکمیل محور 1400/10/26 1400/10/29
مناقصه بهسازی و روکش آسفالت 1400/10/26 1400/10/29
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل پروژه نقطه حادثه خیز 1400/10/26 1400/10/29
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای قطعه اول محور رابر –قد رودخانه 1400/10/26 1400/10/29
مناقصه اجرای فوگسیل و چیپ سیل لکه گیری و روکش 1400/10/26 1400/10/29
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای بازگشایی محور 1400/10/26 1400/10/29
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث و تکمیل رمپ و لوپ تقاطع غیرهمسطح شاهرخ اباد محور کرمان زنگی اباد 1400/10/26 1400/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه کارخانه آسفالت سرد سیار 1400/10/26 1400/10/25
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل محور 1400/10/24 1400/10/29
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل راه 1400/10/24 1400/10/29
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل و آسفالت محور و تکمیل راه روستایی 1400/10/23 1400/10/29
مناقصه خط کشی سرد/گرم/دو جزئی راهها 1400/10/23 1400/10/29
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل محور 1400/10/22 1400/10/29
مناقصه رفع نقاط حادثه خیز با اجرای روشنایی نقطه ای سطح استان 1400/10/22 1400/10/29
مناقصه خط کشی سرد / گرم / دو جزئی راهها- تکمیل و آسفالت محور 1400/10/21 1400/10/29
مناقصه خط کشی سرد / گرم / دو جزئی راهها 1400/10/20 1400/10/29
مناقصه اجرای آسفالت راههای دسترسی مجتمع خدمات رفاهی محور - بهسازی و لکه گیری و درزگیری و روکش آسفالت - تکمیل زیرسازی و آسفالت راه دسترسی مجتمع خدمات رفاهی 1400/10/12 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل محوطه و دیوار حصار ساختمان 1400/10/11 1400/10/14
مناقصه اجرای آسفالت راههای دسترسی مجتمع خدمات رفاهی - بهسازی و لکه گیری و درزگیری و روکش آسفالت- تکمیل زیرسازی و آسفالت راه دسترسی مجتمع خدمات رفاهی 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یک دستگاه سنگ شکن سیار - تهیه-حمل و نصب حفاظ بتنی مفصلی (نیوجرسی) و ... 1400/10/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 54