مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5993253 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید خدمات حجمی 1401/09/07 1401/09/12
5975593 مناقصه جذب سرمایه گذار احداث مجتمع های خدماتی - رفاهی بین راهی 1401/09/02 رجوع به آگهی
5951995 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای ایمن سازی فیزیکی ویژه کاربران آسیب پذیر 1401/08/24 1401/08/30
5951945 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بازسازی پلیس راه 1401/08/24 1401/08/30
5951932 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بازسازی اساسی سه دستگاه بولدوزر (2 دستگاه بولدوزر 85 و 1 دستگاه بولدوزر 155) 1401/08/24 1401/08/30
5951927 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث نمازخانه بین راهی 1401/08/24 1401/08/30
5932582 مناقصه تکمیل محور 1401/08/19 1401/08/23
5932581 مناقصه تکمیل محور 1401/08/19 1401/08/23
5932105 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل و اسفالت راههای روستایی 1401/08/18 1401/08/23
5931965 مناقصه بازگشایی راه 1401/08/18 1401/08/23
5931961 مناقصه تکمیل تقاطع غیرهمسطح 1401/08/18 1401/08/23
5931956 مناقصه احداث و تکمیل محور 1401/08/18 1401/08/23
5931944 مناقصه تکمیل و اسفالت محور 1401/08/18 1401/08/23
5931927 مناقصه تکمیل محورهای و بازگشایی راه روستایی 1401/08/18 1401/08/23
5931589 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بازسازی پل ناشی از تخریب سیل 1401/08/18 1401/08/23
5931569 مناقصه گشت زنی مستمر و حفظ حریم راهها، رفع تصرفات غیرمجاز و راهداری جاری و اضطراری 1401/08/18 1401/08/23
5930725 مناقصه چیپ سیل محورها 1401/08/18 1401/08/23
5930657 مناقصه پروژه تهیه و حمل قیر MC 1401/08/18 1401/08/23
5928017 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث و تکمیل راههای دسترسی مجتمع خدماتی رفاهی 1401/08/17 1401/08/23
5928010 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث و تکمیل راههای دسترسی مجتمع خدماتی رفاهی 1401/08/17 1401/08/23
صفحه 1 از 68