کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7410880 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید و نصب تجهیزات نمازخانه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان استان کرمان 1402/09/15 1402/09/21
7397744 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید ده دستگاه کشنده جفت محور 6در4 مجموعا سه محور- FH2023 استان کرمان 1402/09/12 1402/09/18
7388571 مناقصه تامین قطعات و تعمیر ماشین الات راهداری زمستانی (نمک پاشها) استان کرمان 1402/09/09 1402/09/15
7388123 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای درزگیری و لکه گیری با بلوبچر و تراش آسفالت در محورهای سطح استان کرمان استان کرمان 1402/09/09 1402/09/15
7388113 مناقصه بهسازی و روکش آسفالت راههای فرعی محورها استان کرمان 1402/09/09 1402/09/15
7388109 مناقصه اجرای آسفالت حفاظتی ( سیل کت _ موج تراشی و اجرای بلوبچر ) سطح استان استان کرمان 1402/09/09 1402/09/15
7388107 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت استان کرمان 1402/09/09 1402/09/15
7348106 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : 1- عملیات کنترل و تظارت عالیه و کارگاهی پروژه تکمیل محور و آسفالت روستاها استان کرمان 1402/08/28 1402/09/04
7347035 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجاره ماشین آلات راهداری جهت شانه سازی محور های بافت - رابر - ارزوییه استان کرمان 1402/08/28 1402/09/04
7347031 مناقصه اجرای نیوجرسی اسکر و محور استان کرمان 1402/08/28 1402/09/04
7346968 مناقصه ترمیم و تعمیر پلها استان کرمان 1402/08/28 1402/09/04
7346966 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تعمیر پل ورودی گلزار و ابنیه فنی شهرستان بردسیر استان کرمان 1402/08/28 1402/09/04
7346964 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بازسازی پل ناشی از تخریب سیل(محورهای شهرستان شهربابک) استان کرمان 1402/08/28 1402/09/04
7346963 مناقصه رفع نقاط حادثه تقاطع استان کرمان 1402/08/28 1402/09/04
7346960 مناقصه رفع نقطه حادثه خیز تقاطع روستا استان کرمان 1402/08/28 1402/09/04
7346958 مناقصه عملیات احداث حصار اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان 1402/08/28 1402/09/04
7346907 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت استان کرمان 1402/08/28 1402/09/04
7346898 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای روکش آسفالت راههای روستایی استان کرمان 1402/08/28 1402/09/04
7346896 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای آسفالت دوربرگردان واقع در محور استان کرمان 1402/08/28 1402/09/04
7299614 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید بیست دستگاه کامیون کمپرسی 26 تن به همراه بیست اتاق کمپرسی استان کرمان 1402/08/22 1402/08/28
صفحه 1 از 92