مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تعمیر، تعریض و بازسازی ابنیه فنی راه های استان 1398/11/06 1398/11/13
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تعمیر، تعریض و بازسازی ابنیه فنی راه های استان کر... 1398/11/05 1398/11/13
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید، نصب، راه اندازی ، بهره برداری ، پشتیبانی و... 1398/10/28 1398/11/03
خرید، نصب، راه اندازی، بهره برداری، پشتیبانی و نگهداری از سامانه های ثبت تخلفات عبور و مرور در محور 1398/10/25 رجوع به آگهی
خرید تیغه های 13و 15 سوراخه با کلیه متعلقات 1398/08/23 1398/09/04
خرید تیغه های 13 و 15 سوراخه با کلیه متعلقات 1398/08/21 1398/09/04
واگذاری بیمه شخص ثالث و بدنه کلیه ماشین آلات 1398/07/29 رجوع به آگهی
واگذاری بیمه شخص ثالث و بدنه کلیه ماشین آلات 1398/07/28 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بیمه شخص ثالث و بدنه ماشین آلات راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ک... 1398/07/28 1398/08/09
ارائه خدمات مورد نیاز رانندگان وسائط نقلیه ایرانی و خارجی و سرنشینان آنها در طول راه های کشور بخصوص... 1398/07/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 26