مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری تهیه و نصب حفاظ نیوجرسی (مفصلی) محور 1400/10/09 1400/10/14
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تهیه و نصب حفاظ بتنی نیوجرسی (مفصلی) 1400/10/08 1400/10/14
مناقصه خرید خدمات نگهداری سایت موقت پایانه مرزی 1400/10/08 1400/10/13
مناقصه واگذاری امور خدماتی و نگهداری حجمی سایت موقت پایانه مرزی 1400/10/06 1400/10/13
مناقصه واگذاری احداث ساختمان اصلی، محوطه سازی و رمپ ورود و خروج پاسگاه پلیس راه 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث ساختمان اصلی، محوطه سازی و رمپ ورود و خروج پاسگاه 1400/09/12 1400/09/20
مناقصه واگذاری تهیه و نصب حفاظ نیوجرسی (مفصلی) 1400/09/10 1400/09/16
مناقصه تهیه و نصب حفاظ نیوجرسی 1400/09/09 1400/09/16
مناقصه خرید، نصب، راه اندازی، بهره برداری، پشتیبانی و نگهداری و تعمیر و ارائه خدمات سامانه های ثبت تخلفات عبور و مرور 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، نصب، راه اندازی، پشتیبانی، تعمیر و نگهداری و ارائه خدمات سامانه های ثبت تخلفات عبور و مرور 1400/08/29 1400/09/03
مناقصه پروژه تعمیرات ضروری پاسگاه پلیس راه 1400/08/27 1400/09/02
مناقصه پروژه تعمیرات ضروری پاسگاه پلیس راه 1400/08/25 1400/09/02
مناقصه پروژه تعریض و تعمیر ابنیه فنی 1400/08/23 1400/08/22
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تعریض و تعمیر ابنیه فنی استان کردستان 1400/08/22 1400/08/29
مناقصه تهیه و نصب حفاظ نیوجرسی (مفصلی) محور 1400/08/20 1400/08/22
مناقصه پروژه امور نگهداری جاری و اضطراری راههای مواصلاتی 1400/08/16 1400/08/18
مناقصه تهیه و نصب حفاظ نیوجرسی 1400/08/15 1400/08/22
مناقصه تهیه و نصب حفاظ نیوجرسی (مفصلی) محور 1400/08/15 1400/08/22
مناقصه امور نگهداری جاری و اضطراری راه های 1400/08/13 1400/08/18
مناقصه امور نگهداری جاری و اضطراری راه 1400/08/13 1400/08/18
صفحه 1 از 29