مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5990025 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل تعریض محور روستایی زیارت 1401/09/07 1401/09/12
5990024 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل تعریض محور روستایی هلیله 1401/09/07 1401/09/12
5990023 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل تعریض محور روستایی چهله 1401/09/07 1401/09/12
5975796 مناقصه تکمیل تعریض محور روستایی 1401/09/02 1401/09/12
5975001 مناقصه خرید و نصب علائم کامپوزیتی-تکمیل تعریض راه روستایی- تکمیل تعریض راه روستایی 1401/09/02 1401/09/14
5972435 مناقصه خرید و نصب علائم کامپوزیتی-تکمیل تعریض راه روستایی- تکمیل تعریض راه روستایی 1401/09/01 1401/09/14
5971584 مناقصه تکمیل تعریض محور روستای 1401/09/01 1401/09/12
5960641 مناقصه بهسازی و روکش آسفالت قطعه اول محور 1401/08/28 1401/09/02
5960639 مناقصه اجرای آسفالت محور 1401/08/28 1401/09/02
5952251 مناقصه اجرای آسفالت محور - بهسازی و روکش آسفالت قطعه اول محور 1401/08/25 1401/09/02
5947845 مناقصه اجرای آسفالت محور - بهسازی و روکش آسفالت قطعه اول محور 1401/08/24 1401/09/02
5930471 مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی،آموزش ، مستند سازی سامانه نظارت تصویری (دوربین های مدار بسته) 1401/08/18 1401/08/23
5930468 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه رنگ سرد ممتاز ترافیکی و گلاسبید و تینر 1401/08/18 1401/08/22
5930467 مناقصه بهسازی و شانه سازی محور 1401/08/18 1401/08/22
5930464 مناقصه احداث واریانت گردنه 1401/08/18 1401/08/22
5924995 مناقصه بهسازی و شانه سازی محور- احداث واریانت گردنه امری محور - تهیه رنگ سرد ممتاز ترافیکی و گلاسبید و تینر جهت استفاده 1401/08/17 1401/08/22
5924219 مناقصه تهیه نصب و راه اندازی آموزش مستند سازی سامانه نظارت تصویری دوربین 1401/08/17 1401/08/23
5920800 مناقصه بهسازی و شانه سازی محور- احداث واریانت گردنه امری محور - تهیه رنگ سرد ممتاز ترافیکی و گلاسبید و تینر جهت استفاده 1401/08/16 1401/08/22
5920172 مناقصه تهیه نصب و راه اندازی آموزش مستند سازی سامانه نظارت تصویری دوربین های مداربسته و کلیه تجهیزات و اقلام 1401/08/16 1401/08/23
5907622 مناقصه اجرای دال جایگزین پل های بحرانی محور 1401/08/11 1401/08/15
صفحه 1 از 46