مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل راه روستایی 1400/10/14 1400/10/19
مناقصه واگذاری تکمیل راه روستایی 1400/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تکمیل راه روستایی 1400/10/12 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات لکه گیری حوزه 1400/10/11 1400/10/18
مناقصه اصلاح نشستها و لکه گیری محور 1400/10/11 1400/10/18
مناقصه بهسازی راه 1400/10/11 1400/10/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت روستای 1400/10/11 1400/10/18
مناقصه اصلاح نشستها و لکه گیری محور ـ تبدیل آبنما به پل ـ اجرای عملیات لکه گیری ـ آسفالت روستا ـ بهاسزی راه 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه اصلاح نشستها و لکه گیری محور ـ تبدیل آبنما به پل ـ اجرای عملیات لکه گیری ـ آسفالت روستا ـ بهاسزی راه 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری روکش آسفالت راه روستایی- تعریض پل - تعمیرات اساسی پل 1400/10/02 1400/10/05
مناقصه تعریض پل 1400/10/01 1400/10/05
مناقصه واگذاری روکش آسفالت راه روستایی- تعریض پل - تعمیرات اساسی پل 1400/10/01 1400/10/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت راه روستایی 1400/10/01 1400/10/05
مناقصه تعمیرات اساسی پل دوم 1400/10/01 1400/10/05
مناقصه ترمیم و بازسازی پل 1400/10/01 1400/10/05
مناقصه پل کمربندی قدیم شهر 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت روستای 1400/09/20 1400/09/24
مناقصه اجرای عملیات لکه گیری حوزه شهرستان 1400/09/20 1400/09/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح نشستها و لکه گیری محور جم – سیراف و بلعکس ( حوزه کنگان و جم ) 1400/09/20 1400/09/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ، بهسازی و ایمن سازی تقاطع دوم گادوئی به انبارک 1400/09/20 1400/09/24
صفحه 1 از 38