مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام امور خدماتی، نظافتی و فضای سبز 1398/04/06 1398/04/12
واگذاری انجام امور خدماتی، نظافت و فضای سبز 1398/04/04 1398/04/12
واگذاری انجام امور خدماتی، نظافت و فضای سبز 1398/04/03 1398/04/12
واگذاری مجوز فعالیت مرکز علمی و کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی 1398/03/26 رجوع به آگهی
خرید خدمات خودرویی 1398/03/26 1398/03/30
تامین خودرو مورد نیاز در ستاد بهزیستی و واحدهای تابعه ادارات بهزیستی 1398/03/25 رجوع به آگهی
تامین خودرو مورد نیاز در ستاد بهزیستی و واحدهای تابعه ادارات بهزیستی 1398/03/23 رجوع به آگهی
انجام امور خدماتی، نظافت و فضای سبز 1398/03/12 1398/03/18
انجام امور خدماتی، نظافت و فضای سبز 1398/03/12 1398/03/18
انجام امور خدماتی، نظافت و فضای سبز در ستاد بهزیستی و واحدهای تابعه ادارات بهزیستی شهرستانهای استان 1398/03/11 1398/03/18
صفحه 1 از 11