کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7385221 مناقصه 2 عنوان شامل : اجاره ماشین آلات برای انجام عملیات راهداری زمستانی و مقابله با حوادث غیر مترقبه - خرید آسفالت گرم استان قزوین 1402/09/08 1402/09/12
7385003 مناقصه خرید نصب و راه اندازی و ارسال تصویر سامانه های نظارت تصویری استان قزوین 1402/09/08 1402/09/12
7381794 مناقصه خرید، نصب و راه اندازی و ارسال تصویر سامانه های نظارت تصویری استان قزوین 1402/09/07 1402/09/12
7381791 مناقصه اجاره ماشین آلات برای انجام عملیات راهداری زمستانی استان قزوین 1402/09/07 1402/09/12
7381790 مناقصه خرید آسفالت گرم پای کارخانه شهرستان استان قزوین 1402/09/07 1402/09/12
7381190 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل : واگذاری اجاره ماشین آلات برای انجام عملیات راهداری زمستانی و مقابله با حوادث غیر مترقبه در محورهای حوزه آزادراه- خرید آسفالت گرم پای کارخانه استان قزوین 1402/09/07 1402/09/12
7379982 مناقصه خرید، نصب و راه اندازی و ارسال تصویر نظارت تصویری استان قزوین 1402/09/07 1402/09/12
7378971 مناقصه 3 ردیف مناقصه شامل : 1- تکمیل راهدارخانه 2- احداث راه روستایی سروشان - نیارک و تعریض و زیرسازی راه روستایی 3- خرید نصب ر اه اندازی تامین امنیت ارسال دادده پشتیبانی و نگهداری تابلوهای پیام مت... استان قزوین 1402/09/07 رجوع به آگهی
7311973 مناقصه خرید تابلو اخطاری و انتظامی و پایه تابلو جهت ایمن سازی راه های حوزه استحفاظی استان قزوین 1402/08/27 1402/08/29
7310684 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تابلو اخطاری و انتظامی و پایه تابلو جهت ایمن سازی راه های حوزه استحفاظی استان قزوین 1402/08/25 1402/08/29
7306950 مناقصه واگذاری احداث روشنایی استان قزوین 1402/08/24 1402/08/28
7306613 مناقصه خرید تابلو اخطاری و انتظامی و پایه تابلو جهت ایمن سازی راه های حوزه استحفاظی استان قزوین 1402/08/24 رجوع به آگهی
7303742 مناقصه احداث روشنایی استان قزوین 1402/08/23 1402/08/28
7302419 مناقصه واگذاری احداث روشنایی استان قزوین 1402/08/23 1402/08/28
7295361 مناقصه واگذاری پروژه ها شامل 2 مورد ایمن سازی و احداث دسترسی - تهیه و نصب نیوجرسی مفصلی جهت ایمن سازی آزادراه ها استان البرز، استان قزوین، استان زنجان 1402/08/21 1402/08/24
7290967 مناقصه عمومی دو مرحله ای ایمن سازی و احداث دسترسی روستای اردبیلک به شهر قزوین استان قزوین 1402/08/20 1402/08/24
7290961 مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه و نصب نیوجرسی مفصلی جهت ایمن سازی آزادراه های قزوین-کرج و قزوین-زنجان استان قزوین 1402/08/20 1402/08/24
7290045 مناقصه واگذاری پروژه ها شامل 2 مورد ایمن سازی و احداث دسترسی روستا- تهیه و نصب نیوجرسی مفصلی جهت ایمن سازی آزادراه ها استان البرز، استان قزوین، استان زنجان 1402/08/20 1402/08/24
7249653 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل : اجاره ماشین آلات برای انجام عملیات راهداری زمستانی و مقابله با حوادث غیر مترقبه در محور های حوزه استحفاظی استان قزوین 1402/08/08 1402/08/11
7247230 مناقصه اجاره ماشین آلات برای انجام عملیات راهداری زمستانی و مقابله با حوادث غیر مترقبه در محور های حوزه استحفاظی استان قزوین 1402/08/07 1402/08/11
صفحه 1 از 50